Tin nổi bật

Giới thiệu Giới thiệu

Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Liên kết Website

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2588

Đã truy cập : 43136304

Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh!

(BNP)- Thực hiện văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tại văn bản số 1727/UBND-KGVX, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị Bảo vật Quốc gia trên địa bàn tỉnh.