Tin nổi bật

Giới thiệu Giới thiệu

Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Liên kết Website

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 2669

Đã truy cập : 42980590

Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh!

Ngày 25/6/2018, Chủ tịch nước đã ký lệnh về việc công bố Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao đã được Quốc hội khóa XIV kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 14/6/2018. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao đã sửa đổi 27 điều; bổ sung 2 điều mới và bãi bỏ 1 điều. Cụ thể: