Thông tin cấp phép dịch vụ kinh doanh Karaoke

07/04/2020 12:42 Số lượt xem: 110

 

Số hiệu Ngày cấp Lĩnh vực Nội dung Tệp đính kèm
14/GP-SVHTTDL 08/6/2020 Văn hóa Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke Tải về
13/GP-SVHTTDL 20/5/2020 Văn hóa Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke Tải về
12/GP-SVHTTDL 27/3/2020 Văn hóa Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke (Điều chỉnh lần thứ nhất) Tải về
11/GP-SVHTTDL 17/3/2020 Văn hóa Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke (Điều chỉnh lần thứ nhất) Tải về
10/GP-SVHTTDL 11/3/2020 Văn hóa Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke Tải về
09/GP-SVHTTDL 06/3/2020 Văn hóa Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke Tải về
08/GP-SVHTTDL 06/3/2020 Văn hóa Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke Tải về
07/GP-SVHTTDL 04/3/2020 Văn hóa Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke(Điều chỉnh lần thứ nhất) Tải về
06/GP-SVHTTDL 25/12/2020 Văn hóa Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke(Điều chỉnh lần thứ nhất) Tải về
05/GP-SVHTTDL 20/02/2020 Văn hóa Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke Tải về
04/GP-SVHTTDL 18/02/2020 Văn hóa Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke Tải về
03/GP-SVHTTDL 17/02/2020 Văn hóa Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke Tải vể
02/GP-SVHTTDL 16/01/2020 Văn hóa Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke Tải về
01/GP-SVHTTDL 16/01/2020 Văn hóa Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke Tải về
67/GP-SVHTTDL 24/12/2019 Văn hóa Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke Tải vể
66/GP-SVHTTDL 18/12/2019 Văn hóa Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke (Điều chỉnh lần thứ nhất) Tải về
65/GP-SVHTTDL 12/12/2019 Văn hóa   Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke (Điều chỉnh lần thứ nhất) Tải về
64/GP-SVHTTDL 12/12/2019 Văn hóa Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke Tải về
63/GP-SVHTTDL 03/12/2019 Văn hóa Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke Tải về
62/GP-SVHTTDL 03/12/2019 Văn hóa Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke Tải về
60/GP-SVHTTDL 08/12/2019 Văn hóa Giấy phép đủ điều kinh kinh doanh dịch vụ Karaoke Tải về
59/GP-SVHTTDL 04/11/2019 Văn hóa Giấy phép đủ điều kinh kinh doanh dịch vụ Karaoke Tải về
58/GP-SVHTTDL 31/10/2019 Văn hóa Giấy phép đủ điều kinh kinh doanh dịch vụ Karaoke Tải về
57/GP-SVHTTDL 31/10/2019 Văn hóa Giấy phép đủ điều kinh kinh doanh dịch vụ Karaoke Tải về
56/GP-SVHTTDL 25/10/2019 Văn hóa Giấy phép đủ điều kinh kinh doanh dịch vụ Karaoke Tải về
55/GP-SVHTTDL 17/10/2019 Văn hóa Giấy phép đủ điều kinh kinh doanh dịch vụ Karaoke Tải về
54/GP-SVHTTDL 04/10/2019 Văn hóa Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke (Điều chỉnh lần thứ nhất) Tải về
53/GP-SVHTTDL 01/10/2019 Văn hóa Giấy phép đủ điều kinh kinh doanh dịch vụ Karaoke Tải về
52/GP-SVHTTDL 26/9/2019 Văn hóa Giấy phép điều chỉnh Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ Karaoke (Điều chỉnh lần thứ nhất) Tải về
51/GP-SVHTTDL 25/9/2019 Văn hóa Giấy phép đủ điều kinh kinh doanh dịch vụ Karaoke Tải về
50/GP-SVHTTDL 18/9/2019 Văn hóa Giấy phép đủ điều kinh kinh doanh dịch vụ Karaoke Tải về
49/GP-SVHTTDL 18/9/2019 Văn hóa Giấy phép đủ điều kinh kinh doanh dịch vụ Karaoke Tải về
48/GP-SVHTTDL 18/9/2019 Văn hóa Giấy phép đủ điều kinh kinh doanh dịch vụ Karaoke Tải về
47/GP-SVHTTDL 18/9/2019 Văn hóa Giấy phép đủ điều kinh kinh doanh dịch vụ Karaoke Tải về
46/GP-SVHTTDL 11/9/2019 Văn hóa Giấy phép đủ điều kinh kinh doanh dịch vụ Karaoke Tải về
45/GP-SVHTTDL 06/9/2019 Văn hóa Giấy phép đủ điều kinh kinh doanh dịch vụ Karaoke Tải về
44/GP-SVHTTDL 05/9/2019 Văn hóa Giấy phép đủ điều kinh kinh doanh dịch vụ Karaoke Tải về