Lịch công tác lãnh đạo

Từ ngày : 01/03/2021 - Đến ngày : 07/03/2021
THỨ SÁNG CHIỀU
Thứ hai
01/03/2021
Thứ ba
02/03/2021
Thứ tư
03/03/2021
Thứ năm
04/03/2021
Thứ sáu
05/03/2021
Thứ bảy
06/03/2021
Chủ nhật
07/03/2021
Chương trình công tác