Lịch công tác lãnh đạo

Từ ngày : 27/01/2020 - Đến ngày : 02/02/2020
THỨ SÁNG CHIỀU
Thứ hai
27/01/2020
Thứ ba
28/01/2020
Thứ tư
29/01/2020
Thứ năm
30/01/2020
Thứ sáu
31/01/2020
Thứ bảy
01/02/2020
Chủ nhật
02/02/2020
Chương trình công tác