Lịch công tác lãnh đạo

Từ ngày : 14/10/2019 - Đến ngày : 20/10/2019
THỨ SÁNG CHIỀU
Thứ hai
14/10/2019
Thứ ba
15/10/2019
Thứ tư
16/10/2019
Thứ năm
17/10/2019
Thứ sáu
18/10/2019
Thứ bảy
19/10/2019
Chủ nhật
20/10/2019
Chương trình công tác