Lịch công tác lãnh đạo

Từ ngày : 02/12/2019 - Đến ngày : 08/12/2019
THỨ SÁNG CHIỀU
Thứ hai
02/12/2019
Thứ ba
03/12/2019
Thứ tư
04/12/2019
Thứ năm
05/12/2019
Thứ sáu
06/12/2019
Thứ bảy
07/12/2019
Chủ nhật
08/12/2019
Chương trình công tác