Lịch công tác lãnh đạo

Từ ngày : 06/04/2020 - Đến ngày : 12/04/2020
THỨ SÁNG CHIỀU
Thứ hai
06/04/2020
Thứ ba
07/04/2020
Thứ tư
08/04/2020
Thứ năm
09/04/2020
Thứ sáu
10/04/2020
Thứ bảy
11/04/2020
Chủ nhật
12/04/2020
Chương trình công tác