Đại hội đại biểu Hội những người yêu dân ca quan họ tỉnh Bắc Ninh, lần thứ II, nhiệm kỳ 2018-2023

13/12/2018 14:42 Số lượt xem: 355

   Trong không khí phấn khởi của Đảng bộ và chính quyền nhân dân trong tỉnh về những thành tựu KT-XH đạt được sau hơn 20 năm tái lập tỉnh, những thắng lợi các nhiệm vụ sau nửa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh Bắc Ninh lần thứ XIX đã đề ra; Hướng tới kỷ niệm 10 năm Dân ca Quan họ Bắc Ninh được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại;
   Sáng ngày12/12/2018, tại Trung tâm văn hóa Kinh Bắc, Hội những người yêu Dân ca Quan họ Bắc Ninh long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ II, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đến dự và chỉ đạo Đại hội có Ông Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh; Lãnh đạo một số Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Lãnh đạo UBND các huyện thị xã thành phố trong tỉnh; đại biểu đại diện cho Hội những người yêu Dân ca Quan họ Bắc Ninh tại các tỉnh Lào Cai, Hải Phòng, Hà Nội... và 200 đại biểu đại diện cho hội viên đang sinh hoạt tại các chi hội những người yêu Dân ca Quan họ Bắc Ninh trên toàn tỉnh.

    Nhiệm kỳ vừa qua, Hội những người yêu Dân ca Quan họ Bắc Ninh đã luôn bám sát Điều lệ, tích cực tổ chức nhiều hoạt động phong phú.
    Trên cơ sở tổng kết thực tiễn quá trình hoạt động, tại Đại hội lần này, với tinh thần tự phê bình nghiêm túc, nêu cao trách nhiệm trước toàn thể Hội viên, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá đúng mức, khách quan, toàn diện những kết quả đạt được cũng như những yếu kém, khuyết điểm và rút ra những bài học kinh nghiệm qua việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất của Hội, nhiệm kỳ 2011 - 2016. Đồng thời, cũng thấy rõ những cơ hội, thuận lợi và cả những khó khăn, thách thức trong thời gian tới. Trên cơ sở đó, Đại hội quyết định đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018-2023 và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Hội để phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.
    Đại hội đã sáng suốt lựa chọn được 29 đại biểu xứng đáng bầu vào Ban Chấp hành Hội khóa II, nhiệm kỳ 2018 - 2023; những người thực sự tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, năng lực lãnh đạo, bản lĩnh và trí tuệ, đủ khả năng lãnh đạo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đề ra, đáp ứng được niềm tin, sự mong đợi của các đồng chí Lãnh đạo tỉnh, của Hội viên và quần chúng nhân dân.
    Đại hội đại biểu Hội những người yêu Dân ca Quan họ tỉnh Bắc Ninh lần thứ II, nhiệm kỳ 2018-2023 diễn ra trong thời điểm tỉnh Bắc Ninh đang tích cực thực hiện Chương trình hành động số 64 - CTr/TU, ngày 25/7/2014 của tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; 
    Trong những năm tới, Hội những người yêu Dân ca quan họ Bắc Ninh tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những tồn tại, hạn chế, đổi mới phương thức hoạt động, đáp ứng những yêu cầu mới của thực tiễn, tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tập hợp, gắn kết cộng đồng, cùng nhau góp sức vào việc xây dựng, bảo tồn và phát triển nền văn hóa dân ca Quan họ Bắc Ninh; Tuyên truyền quảng bá, giao lưu, tổ chức biểu diễn giới thiệu với cộng đồng, bạn bè trong nước và quốc tế, nhằm khẳng định bản sắc riêng và phát huy giá trị di sản văn hóa dân ca Quan họ Bắc Ninh.
    Đại hội đại biểu Hội những người yêu Dân ca quan họ Bắc Ninh có ý nghĩa quan trọng, đặc biệt là vai trò, trách nhiệm của Hội trong việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại - Dân ca Quan họ Bắc Ninh; đóng góp vào kho tàng di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, truyền lại cho các thế hệ mai sau những giá trị văn hóa - nghệ thuật vô giá của dân ca Quan họ Bắc Ninh.

* Một số hình ảnh tại Đại hội:

 

 

NTH