Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhiệm kỳ 2020 – 2025

02/06/2020 10:50 Số lượt xem: 315

Nhiệm kỳ qua, với tinh thần đoàn kết, thống nhất, Đảng bộ Sở VH,TT&DL đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường. Đã tham mưu với UBND tỉnh tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa, thể thao quốc gia, quốc tế lớn, có sức lan tỏa mạnh mẽ, tạo hiệu ứng tích cực trong thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Công tác quản lý di tích, bảo tồn, bảo tàng và phát huy giá trị di sản văn hóa đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt là công tác bảo tồn và phát huy giá trị Dân ca Quan họ Bắc Ninh tiếp tục thực hiện toàn diện theo cam kết với UNESCO… Thể thao thành tích cao có nhiều đột phá, vận động viên của Bắc Ninh liên tục giành thành tích cao ở đấu trường khu vực và quốc tế. Hoạt động du lịch có sự gắn kết với việc phát huy giá trị di sản văn hóa, tạo sản phẩm du lịch phong phú, có chất lượng. 

Sau thảo luận, Đại hội thống nhất phương hướng chung nhiệm kỳ 2020-2025: Tập trung tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh các chủ trương, chính sách nhằm xây dựng văn hóa và con người Bắc Ninh phát triển toàn diện, sáng tạo nhiều sản phẩm văn hóa đặc trưng có chất lượng cao, mang đậm bản sắc Bắc Ninh-Kinh Bắc, tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới; tăng cường công tác chính trị tư tưởng; đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 khóa XII, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; Tăng cường sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; Nâng cao chất lượng hoạt động của các đoàn thể; Tiếp tục đổi mới và phát triển văn hóa, thể thao, gia đình, du lịch. 

Đại hội bầu 15 đồng chí vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa VII, nhiệm kỳ 2020-2025 và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội cấp trên; Lấy phiếu tín nhiệm chức danh Bí thư Đảng ủy khóa VII và phát động phong trào thi đua quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đề ra.

Hải Yến - Vũ Tuyển
Nguồn: http://bacninhtv.vn/

Giới thiệu Giới thiệu

Chuyên mục Chuyên mục