Đại hội Công đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

24/07/2017 03:22 Số lượt xem: 1649

Thực hiện chỉ đạo của Công đoàn viên chức tỉnh Bắc Ninh; được sự đồng ý của Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Ngày 21/7/2017, Công đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022. 

Đại hội đã đánh giá tổng kết kết quả công tác nhiệm kỳ 2012 – 2017, đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2017 – 2022. Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến xây dựng dự thảo các văn kiện đại hội cấp trên, bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2017 – 2012 gồm có 15 đồng chí; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn viên chức tỉnh nhiệm kỳ 2018 – 2025 gồm 11 đồng chí.

Trần Quang Khánh