Đảng bộ Sở VHTTDL Bắc Ninh tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018 và thảo luận Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết TW 7 (Khóa XII)

06/07/2018 08:17 Số lượt xem: 569

Sáng ngày 04/7/2018, tại Hội trường Trường Trung cấp Văn hóa, Nghệ thuật và Du lịch tỉnh Bắc Ninh, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm 2018 và thảo luận, đóng góp ý kiến vào Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết TW7 (khóa XII) của Tỉnh ủy, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh;

Đ/c Nguyễn Đương Bắc, Phó Bí thư Thường trực Đảng bộ Sở VHTTDL phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nhất trí với kết quả đạt được trong công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Phần thảo luận Hội nghị đã lắng nghe nhiều ý kiến đóng góp sôi nổi về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết TW7 (khóa XII) của Tỉnh ủy, Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh, qua đó đã thể hiện được tinh thần dân chủ, đoàn kết, tập trung trí tuệ và thẳng thắn nhìn nhận thực tại cùng những đề xuất, kiến nghị tâm huyết đang là mối quan tâm của nhiều đại biểu như:

* Đối với 01 Chương trình hành động của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh

- Để đảm bảo việc triển khai thực hiện Nghị quyết được cụ thể, đạt hiệu quả cao, nếu có thể được, đề nghị Đảng ủy Khối nghiên cứu xây dựng 03 Chương trình hành động riêng biệt để thực hiện 03 Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 7 vì nếu gộp vào 01 Chương trình hành động để thực hiện 03 Nghị quyết như hiện nay thì trong triển khai thực hiện từng Nghị quyết có những nội dung chưa cụ thể, đặc biệt là đối với việc giải quyết những tồn tại hạn chế trong công tác tổ chức cán bộ, trong cải cách tiền lương và cải cách chính sách Bảo hiểm xã hội;

- Chương trình hành động cần cụ thể hóa hơn nữa trong việc phân cấp, phân quyền để triển khai thực hiện những nhiệm vụ cụ thể mà các Nghị quyết đã nêu, đặc biệt là đối với việc thực hiện những điểm mới của các Nghị quyết. Ví dụ: mục tiêu phấn đấu đến năm 2030, đối với cán bộ quản lý cấp tỉnh dưới 40 tuổi (Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương)có từ 25% - 35% có đủ năng lực làm việc trong môi trường làm việc quốc tế được nêu tại Nghị quyết số 26 về công tác cán bộ.

Kết thúc Hội nghị, đồng chí Nguyễn Đương Bắc, Phó Bí thư Thường trực Đảng bộ Sở ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến phát biểu rất chất lượng, có nghiên cứu sâu sắc của các đại biểu; yêu cầu Văn phòng Đảng ủy tổng hợp, đóng góp ý kiến với cấp ủy cấp trên và hoàn thiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết TW7 (khóa XII) của Sở bám sát định hướng của cấp ủy cấp trên./.

TQK