Đoàn thanh niên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh thăm quan khu di tích cách mạng ATK Định Hóa - Thái Nguyên

26/03/2019 08:13 Số lượt xem: 685

Nhân kỷ niệm 88 năm ngày thành lập đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh. Ngày 23 tháng 3 năm 2019 đoàn thanh niên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh do đồng chí Nguyễn Hải Bằng làm trưởng đoàn tổ chức cho các đoàn viên của Sở thăm quan khu di tích cách mạng ATK Định Hóa - Thái Nguyên. Đây là nơi chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước đã sống và làm việc từ năm 1947 đến năm 1954 để lãnh đạo cuộc kháng chiến chống Pháp.

Tại khu di tích cách mạng qua giới thiệu của thuyết minh viên đoàn thanh niên như được sống lại năm tháng hào hùng của dân tộc. Đoàn thắp hương tại nhà tưởng niệm bác Hồ, trở lại với thủ đô gió ngàn - tìm về với cội nguồn cách mạng, để cảm nhận sự vĩ đại của cuộc kháng chiến 9 năm chống thực dân Pháp xâm lược 1946 -1954 do chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo, để vững tâm tiếp bước con đường mà bác Hồ và thế hệ cha ông đã lựa chọn.

Nguyễn Thị Thúy - Ban QLDT tỉnh

Giới thiệu Giới thiệu

Chuyên mục Chuyên mục