Đơn giản hóa thành phần hồ sơ và cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính một số lĩnh vực

27/09/2018 15:34 Số lượt xem: 214

(BNP) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh vừa ký ban hành Quyết định số 1610/QĐ-UBND phê duyệt phương án đơn giản hóa thành phần hồ sơ và cắt giảm thời gian thực hiện thủ tục hành chính trong lĩnh vực: Y tế, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh Bắc Ninh năm 2018.

Rút ngắn thời gian thực hiện thủ tục lĩnh vực Công chứng, Luật sư.

Theo đó, trong lĩnh vực Y tế sẽ cắt giảm từ 47 - 70% thời gian thực hiện các thủ tục: cấp giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc theo hình thức hội thảo giới thiệu thuốc; cấp lại Giấy xác nhận nội dung thông tin thuốc thuộc thẩm quyền của Sở Y tế; cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm; cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước. Đồng thời, đề nghị bỏ thành phần hồ sơ là “Phiếu lý lịch tư pháp” đối với các đối tượng là cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập đối với thủ tục cấp lần đầu chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh đối với người Việt Nam thuộc thẩm quyền của Sở Y tế.
 
Trong lĩnh vực Tư pháp, cắt giảm từ 33,3 - 85,7% thời gian thực hiện các thủ tục: đăng ký tập sự hành nghề công chứng; đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng; cấp chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người đạt yêu cầu kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư; cấp chứng chỉ hành nghề luật sư đối với người được miễn tập sự hành nghề luật sư.
 
Về lĩnh vực Xây dựng, cắt giảm 65% thời gian thực hiện các thủ tục: cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C; điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C.
 
Đối với lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội, cắt giảm 50% thời gian thực hiện các thủ tục thuộc lĩnh vực Chính sách lao động gồm: cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng A; gia hạn cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng A; cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng A; thông báo doanh nghiệp đủ điều kiện tự  huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng A.
 
Ngoài ra, cắt giảm 50 - 71,5% thời gian thực hiện các thủ tục thuộc lĩnh vực Lao động nước ngoài; 46,6% thời gian thực hiện các thủ tục thuộc lĩnh vực Việc; từ 25% - 81,8% thời gian thực hiện các thủ tục thuộc lĩnh vực Dạy nghề - Giáo dục nghề nghiệp; 33,3 - 66,6% thời gian thực hiện các thủ tục thuộc lĩnh vực Bảo trợ xã hội; từ 28,5 - 63,6% thời gian thực hiện các thủ tục thuộc lĩnh vực Phòng chống chống TNXH; đồng thời, cắt giảm từ 16 - 60% thời gian thực hiện các thủ tục thuộc lĩnh vực Người có công...
 
S.T
Nguồn: http://www.bacninh.gov.vn