100% hồ sơ TTHC giải quyết sớm và đúng hạn

12/10/2019 22:44 Số lượt xem: 289

(BNP) - Theo báo cáo của Trung tâm Hành chính công huyện Gia Bình, trong 09 tháng đầu năm, Trung tâm đã hướng dẫn, tiếp nhận 19.820 hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), giải quyết được 19.305 hồ sơ, trong đó, 100% hồ sơ giải quyết sớm và đúng hạn.

Người dân thực hiện TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện Gia Bình.

Hiện nay, huyện Gia Bình đã có 10/13 cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện giải quyết TTHC theo hình thức “4 tại chỗ” tại Trung tâm Hành chính công huyện, đạt tỷ lệ 76,9%; số TTHC đăng ký thực hiện “4 tại chỗ” đối với các TTHC thường xuyên có phát sinh giao dịch là 45/85 thủ tục, đạt tỷ lệ 53%.

Một số lĩnh vực có hồ sơ giao dịch lớn gồm: Kho bạc Nhà nước (5.794 hồ sơ), thuế (4.034 hồ sơ), chính sách bảo hiểm y tế (1.512 hồ sơ), giao dịch bảo đảm (1.454 hồ sơ), đất đai - liên thông (1.278 hồ sơ)…

Cũng trong 9 tháng, Trung tâm đã gửi 2.943 tin nhắn tới công dân đến nhận kết quả giải quyết trước thời hạn; phối hợp với Bưu điện huyện thực hiện trả kết quả thông qua dịch vụ bưu chính. Tiếp nhận gần 200 cuộc gọi, bình quân 100 cuộc gọi/tháng qua Tổng đài tiếp nhận, tư vấn, hỗ trợ trực tuyến cho người dân, doanh nghiệp. Những phản ánh, kiến nghị đã được tiếp nhận, giải quyết kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức thực hiện TTHC, qua đó, tỷ lệ công dân đánh giá từ hài lòng đến rất hài lòng đạt gần 100%.
S.T
Nguồn: http://www.bacninh.gov.vn

Giới thiệu Giới thiệu

Chuyên mục Chuyên mục