Ban chấp hành Đoàn Thanh niên Sở VHTTDL Bắc Ninh: tổ chức hoạt động giáo dục truyền thống tại Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh và Bảo tàng dân tộc học Việt Nam

03/06/2019 12:19 Số lượt xem: 355

Sáng ngày 1 tháng 6 năm 2019, Ban chấp hành đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh tổ chức hoạt động giáo dục truyền thống tại Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh và Bảo tàng dân tộc học Việt Nam nhân ngày Quốc tế thiếu nhi mồng 1 tháng 6.

Quốc tế thiếu nhi mồng 1 tháng 6 được biết đến là ngày Tết dành cho trẻ em. Đây là dịp để trẻ được vui chơi, nhận những món quà ý nghĩa từ người thân.

Hành trình vào Lăng viếng Bác, tham quan Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh là một phần thưởng vô cùng quý giá của mỗi người dân Việt Nam. Về đây, mọi Người luôn thầm hứa với Bác là phải giữ gìn và phát huy những giá trị đạo đức nhân văn của dân tộc, của cách mạng là: Tận trung với nước, tận hiếu với dân, anh hùng, dũng cảm, sáng tạo trong lao động sản xuất, trong chiến đấu, công tác, có lòng nhân hậu, vị tha và nghĩa tình trong cuộc sống cộng đồng với đồng bào, đồng chí và ngay cả trong gia đình của mình. 

Sau khi vào Lăng viếng Bác, tham quan Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch, tham quan Bảo tàng Hồ Chí Minh, đoàn tiếp tục thăm quan và tổ chức các hoạt động trải nghiệm tại Bảo tàng dân tộc học Việt Nam.

Tại bảo tàng rất nhiều các hoạt động được diễn ra. Các hoạt động gắn việc vui chơi với giới thiệu và giáo dục về truyền thống, di sản, về sự đa dạng và phong phú của văn hóa tộc người, văn hóa địa phương.

Tổ chức hoạt động giáo dục truyền thống tại Lăng chủ tịch Hồ Chí Minh và Bảo tàng dân tộc học Việt Nam nhân ngày Quốc tế thiếu nhi ngày 1 tháng 6, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp đối với việc giáo dục thế hệ trẻ. Đồng thời tạo môi trường để cán bộ đoàn viên thanh niên rèn luyện và trưởng thành, phát triển toàn diện, là nền tảng không thể thiếu để bước vào cuộc sống.

Nguyễn Thị Thúy - Ban Quản lý Di tích tỉnh