Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng ý xây dựng Hồ sơ “Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ” trình UNESCO

29/06/2018 05:00 Số lượt xem: 369

(BNP) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản số 1918/BVHTTDL-DSVH gửi UBND tỉnh về việc xây dựng Hồ sơ “Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ” trình UNESCO đưa vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.

Đông đảo người dân, du khách tìm hiểu nghệ thuật tranh dân gian Đông Hồ tại Chương trình hát Quan họ trên thuyền.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng ý với đề xuất của UBND tỉnh về việc xây dựng Hồ sơ “Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ” và mời Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam phối hợp, tư vấn thực hiện nhiệm vụ xây dựng hồ sơ.

Ngay sau khi nhận được văn bản của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, UBND tỉnh ban hành văn bản số 1622/UBND-KGVX giao Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam và các ngành, cơ quan liên quan triển khai các bước xây dựng và hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Tranh dân gian Đông Hồ là nghề làm tranh khắc gỗ dân gian, thuộc lĩnh vực nghề thủ công truyền thống, được cộng đồng dân làng Đông Hồ, xã Song Hồ, huyện Thuận Thành sáng tạo và phát triển từ mấy trăm năm qua. Với những chất liệu hoàn toàn tự nhiên, tranh dân gian Đông Hồ có màu sắc gần gũi, ấm áp, đặc biệt có giá trị về lịch sử, văn hóa và nghệ thuật đặc sắc.

Việc lập Hồ sơ khoa học trình UNESCO đưa “Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ” vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp có ý nghĩa quan trọng nhằm tiếp tục gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa làng nghề và nâng cao ý thức người dân trong công tác bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống.

Tính đến thời điểm này, Việt Nam có 12 di sản được UNESCO vinh danh là di sản văn hóa phi vật thể của thế giới, bao gồm: Nhã nhạc cung đình Huế; Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên; Dân ca Quan họ; Ca trù; Hội Gióng; Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương; Đờn ca tài tử; Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh; Nghi lễ và trò chơi kéo co; Thực hành Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt; Hát Xoan và Nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ. Trong đó, Bắc Ninh có hai di sản văn hóa phi vật thể của thế giới là Dân ca Quan họ và Ca trù.
http://www.bacninh.gov.vn