Chi bộ Cơ quan Văn phòng Sở: Sinh hoạt chuyên đề “Cán bộ, Đảng viên Cơ quan Văn phòng Sở học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong việc thi đua thực hiện văn hóa công sở”

02/07/2019 14:30 Số lượt xem: 528

Ngày 02/07/2019 Chi bộ cơ quan Văn phòng Sở tổ chức sinh hoạt chuyên đề “Cán bộ, Đảng viên Cơ quan Văn phòng Sở học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong việc thi đua thực hiện văn hóa công sở”;

Tại buổi sinh hoạt chuyên đề có 04 tham luận của các tổ đảng và các ý kiến đóng góp, thảo luận sôi nổi của đảng viên trong việc học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong việc thi đua thực hiện văn hóa công sở.

Toàn cảnh Hội nghị sinh hoạt chuyên đề của Chi bộ Cơ quan Văn phòng Sở

Qua buổi sinh hoạt chuyên đề đã giúp nâng cao nhận thức đối với mỗi cán bộ, đảng viên; đặc biệt là các đồng chí đảng viên trẻ. Để đáp ứng yêu cầu của xã hội, mỗi cán bộ, đảng viên cần phải ý thức được việc phải thay đổi, đổi mới phong cách, nề nếp làm việc, noi gương, học tập tư tưởng đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh, cùng nhau ra sức thi đua, phấn đấu xây dựng môi trường văn hóa công sở văn minh, chuyên nghiệp, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người dân./.

NĐT