Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác quản lý lễ hội trên địa bàn tỉnh

13/01/2018 14:45 Số lượt xem: 1928
(BNP) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong vừa ký thay Chủ tịch UBND tỉnh văn bản số 55/UBND-VX về tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh năm 2018.

Rước sắc phong là một trong những nghi lễ quan trọng của Hội Lim.

Để công tác chỉ đạo, quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh năm 2018 đạt kết quả cao, góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện hiệu quả chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và tỉnh về việc tăng cường quản lý và tổ chức lễ hội tại địa phương, sự phối hợp của các ban, ngành, UBMTTQ và các đoàn thể nhân dân, nhất là nêu cao tinh thần trách nhiệm của Ban Tổ chức lễ hội các cấp trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội.
 
Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tổ chức lễ hội phù hợp với lối sống, phong tục tập quán của địa phương, đảm bảo an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó, phần Lễ được tiến hành trang nghiêm, đúng nghi thức truyền thống; phần Hội đa dạng, phong phú các hoạt động văn hóa văn nghệ, vui chơi, giải trí mang tính giáo dục, trọng tâm là tổ chức các trò chơi dân gian và các môn thể thao truyền thống. Bên cạnh đó, xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ phải niêm yết bảng giá, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; bố trí nhân lực và phương tiện thu gom rác thải, đảm bảo vệ sinh môi trường.
 
Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh nơi công cộng và các quy định về tổ chức lễ hội; thường xuyên giới thiệu về giá trị lịch sử của di tích lịch sử - văn hóa, di sản văn hóa, của lễ hội. Không để các linh vật ngoại lai, hiện vật lạ không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc Việt Nam trong di tích, nơi thờ tự nhằm đảm bảo tính nguyên trạng của di tích theo đúng quy định. Đồng thời, hướng dẫn du khách đốt đồ mã, vàng mã đúng quy định, không sử dụng tiền âm phủ nhái tiền po-ly-me trong các di tích, lễ hội; nghiêm cấm đổi tiền lẻ, việc đặt tiền “giọt dầu” phải đúng nơi quy định; nghiêm cấm hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc; giữ gìn môi trường văn hóa lễ hội.
 
Ngoài ra, Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu đội kiểm tra liên ngành 814 cấp tỉnh, cấp huyện phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường thanh kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch tại các lễ hội nhằm tạo không khí vui tươi, đồng thời, đảm bảo an toàn cho du khách thập phương và nhân dân trong tỉnh tham gia trẩy hội.

 

H.H
Nguồn: http://bacninh.gov.vn