Gần 90% hồ sơ TTHC giải quyết trước thời hạn

28/09/2019 22:26 Số lượt xem: 208

(BNP) - Theo báo cáo của Trung tâm Hành chính công tỉnh, trong 09 tháng đầu năm 2019, Trung tâm đã tiếp nhận 43.210 hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) của người dân và doanh nghiệp, đã giải quyết được 39.426 hồ sơ, trong đó 89,44% hồ sơ giải quyết trước thời hạn.

Người dân và doanh nghiệp đến thực hiện TTHC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Hiện nay, Trung tâm đang tiếp nhận và giải quyết 1.376/1.414 TTHC của các cơ quan thuộc UBND tỉnh và 38 TTHC của các cơ quan ngành dọc gồm: Công an tỉnh; Điện lực; Chi cục thuế Thành phố Bắc Ninh; 100% TTHC được niêm yết công khai kịp thời, đầy đủ, chính xác, tạo điều kiện tốt nhất cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tra cứu, giải quyết TTHC.

Trong 9 tháng, Trung tâm đã trực tiếp trả gần 17.000 kết quả giải quyết TTHC cho tổ chức, công dân; gửi hơn 15.000 tin nhắn thông báo kết quả giải quyết TTHC sớm trước hạn và thực hiện việc thu phí, lệ phí được hơn 172 tỷ đồng.

Bên cạnh việc hướng dẫn, trả lời trực tiếp những vướng mắc của tổ chức và công dân khi đến giao dịch, Trung tâm đã đưa bộ phận tiếp nhận, tư vấn, hỗ trợ trực tuyến cho người dân và doanh nghiệp về TTHC vào hoạt động hiệu quả. Hàng tháng trả lời, hỗ trợ, hướng dẫn gần 600 lượt công dân, tổ chức hỏi về kết quả, quy trình giải quyết TTHC… Đồng thời, duy trì việc khảo sát ý kiến của tổ chức, công dân về đánh giá việc giải quyết TTHC với số lượng khoảng 300 phiếu/tháng, kết quả mức độ đánh giá hài lòng của tổ chức, công dân giải quyết TTHC đạt trên 90%.
 
Ngoài ra, triển khai số hóa quy trình giải quyết TTHC đối với tất cả các TTHC áp dụng thực hiện tại Trung tâm và tích hợp vào phầm mềm dịch vụ công áp dụng thống nhất trong toàn tỉnh.
S.T
Nguồn: http://www.bacninh.gov.vn

Giới thiệu Giới thiệu

Chuyên mục Chuyên mục