Gặp mặt báo chí về công tác chỉ đạo và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2018

24/01/2018 16:51 Số lượt xem: 2687

Ngày 23/01/2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức gặp mặt báo chí về công tác chỉ đạo và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2018.

Đồng chí Nguyễn Xuân Trung, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh - Chủ trì cuộc gặp mặt. Tới dự buổi gặp mặt còn có đại diện Lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh; Văn phòng UBND tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông; Lãnh đạo UBND, phòng Văn hóa, Thông tin của các huyện, thị xã, thành phố cùng đông đảo các phóng viên, biên tập viên đại diện cho các cơ quan thông tấn báo chí của Trung ương và tỉnh Bắc Ninh.

Đ/c Nguyễn Xuân Trung, Phó Giám đốc Sở khái quát sơ bộ một số kết quả công tác năm 2017

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, thay mặt Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, đồng chí Nguyễn Xuân Trung - Phó Giám đốc Sở đã đánh giá sơ bộ một số kết quả công tác chỉ đạo, quản lý và tổ chức lễ hội năm 2017 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, trong năm 2017 công tác chỉ đạo, quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn toàn tỉnh có nhiều sự chuyển biến tích cực, đảm bảo văn minh, lành mạnh, tiết kiệm , các lễ hội cơ bản đã tuân thủ các quy định hiện hành, đáp ứng được nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tín ngưỡng của nhân dân.

Đ/c Nguyễn Hữu Hoa, Trưởng phòng xây dựng nếp sống văn hóa và gia đình phát biểu

Tại cuộc gặp mặt, sau khi nghe đại diện Sở VHTTDL báo tóm tắt một số nội dung trọng tâm trong công tác chỉ đạo, quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh năm 2018, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí đã thảo luận, đặt câu hỏi và tham gia góp ý về các hoạt động diễn ra trong lễ hội Lim - huyện Tiên Du, lễ hội Ném Thượng - thành phố Bắc Ninh, Lễ hội Kinh Dương Vương của - huyện Thuận Thành...

Đại diện các cơ quan, báo chí thảo luận, đặt câu hỏi và tham gia ý kiến

Đ/c Lưu Đình Thực, Phó Chủ tịch UBND thành phố Bắc Ninh trả lời các ý kiến báo chí

Đ/c Nguyễn Mạnh Hùng, Trưởng phòng Văn hóa - Thông tin huyện Tiên Du trả lời các ý kiến báo chí

Cuộc gặp mặt đã diễn ra tốt đẹp, đại diện các cơ quan thông tấn báo chí đánh giá cao sự nỗ lực vào cuộc tích cực của các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh Bắc Ninh và ngành văn hóa trong công tác chỉ đạo, quản lý và tổ chức lễ hội..

Kết thúc cuộc gặp mặt, thay mặt Lãnh đạo Sở đồng chí Nguyễn Xuân Trung - Phó Giám đốc Sở đã cảm ơn, ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đồng chí phóng viên, biên tập viên đại diện cho các cơ quan báo chí và hy vọng các cơ quan báo chí sẽ luôn đồng hành cùng với ngành văn hóa, thể thao và du lịch tiếp tục tuyên truyền, quảng bá các lễ hội, nếp sống văn minh trong lễ hội... nhằm bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, tín ngưỡng của dân tộc, qua đó vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh khi tham gia lễ hội./.

TQK