Giải quyết hơn 10.500 hồ sơ TTHC

04/10/2019 22:41 Số lượt xem: 179

(BNP) - Theo báo cáo của Trung tâm Hành chính công huyện Lương Tài, trong 9 tháng đầu năm, Trung tâm tiếp nhận 10.847 hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), giải quyết được 10.513 hồ sơ, trong đó, 10.494 hồ sơ đúng và trước thời hạn, đạt tỷ lệ 99,82%.

 

Người dân thực hiện TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện Lương Tài.

Các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết các TTHC thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách, đảm bảo nhanh gọn, hiệu quả và được tổ chức, công dân đánh giá cao về tinh thần, thái độ phục vụ và tiến độ giải quyết các TTHC.
 
Một số lĩnh vực có lượng hồ sơ giao dịch lớn như: chính sách BHYT (2.126 hồ sơ); khai phí trước bạ phương tiện giao thông (2.090 hồ sơ); giao dịch bảo đảm (1.347 hồ sơ); thuế đất, thu nhập cá nhân (1.185 hồ sơ); …
 
Cũng trong 9 tháng, Trung tâm Hành chính công huyện đã tiếp nhận, trả lời 35 ý kiến phản ánh, kiến nghị trực tiếp của người dân khi tham gia giao dịch liên quan đến các lĩnh vực: Đất đai, Bảo trợ xã hội, Bảo hiểm xã hội, BHYT, đối tượng người có công…; thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 53,4 tỷ đồng.
 
Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, từ ngày 01/8/2019, Trung tâm đưa Tổng đài hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện TTHC vào hoạt động, bước đầu hướng dẫn, giải quyết kịp thời các vướng mắc của người dân.
 
Trong thời gian tới, Trung tâm tiếp tục theo dõi, đôn đốc việc tiếp nhận, giải quyết TTHC của tổ chức, công dân trên hệ thống phần mềm tại Bộ phận “Một cửa” các xã, thị trấn; hoàn thiện hệ thống phần mềm giải quyết TTHC, nhất là đối với các hồ sơ liên thông; triển khai kế hoạch kiểm soát TTHC tại các xã, thị trấn…
S.T
http://www.bacninh.gov.vn

Giới thiệu Giới thiệu

Chuyên mục Chuyên mục