Hội Cựu chiến binh Sở VHTTDL: Gặp mặt truyền thống nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 29 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân, 29 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam

19/12/2018 13:06 Số lượt xem: 403

Ngày 18/12/2018, tại Cơ quan Sở VHTTDL, Hội Cựu chiến binh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị gặp mặt truyền thống nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 29 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân, 29 năm ngày thành lập Hội Cựu chiến binh Việt Nam. 

Dự hội nghị có: Đồng chí Nguyễn Văn Ảnh, Phó Bí thư Đảng ủy - Phó Giám đốc Sở; đồng chí Nguyễn Xuân Côn, Chủ tịch Công đoàn, đồng chí Nguyễn Hải Bằng, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 14 hội viên Hội Cựu chiến binh Sở VHTTDL đã về dự đông đủ.

Hội nghị đã ôn lại truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam 74 năm xây dựng và phát triển, 29 năm ngày Hội Quốc phòng toàn dân và những trặng đường của Hội Cựu chiến binh Việt Nam 29 năm, với 6 kỳ Đại hội. Hội nghị đã đánh giá kết quả công tác hội năm 2018 và bàn phương hướng, nhiệm vụ công tác Hội năm 2019 với những nội dung cụ thể sau:

PHƯƠNG HƯỚNG CHUNG.    
1. Năm 2019 và những năm tiếp theo, tình hình trong nước và thế giới có thể có những diễn biến phức tạp, có ảnh hưởng lớn tới công cuộc phát triển đất nước. Trung ương Đảng đã nhận định và chỉ rõ bằng các Nghị quyết, Đảng đã đưa ra chủ trương đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Đối với tỉnh Bắc Ninh, BCH Tỉnh ủy cũng ban hành chương trình kế hoạch triển khai thực hiện triệt để các Nghị quyết của Trung ương Đảng đến từng Chi bộ. Theo đó, Đảng ủy sở VHTTDL Bắc Ninh đã chỉ đạo các Cấp ủy đảng, chính quyền, Đoàn thể có hành động thiết thực vận dụng Nghị quyết vào thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Ngành, của đơn vị.
 2. Theo đó, Hội viên CCB sở VHTTDL phải luôn phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền và chế độ xã hội chủ nghĩa. Động viên giúp đỡ nhau cải thiện đời sống, xoá đói giảm nghèo, góp phần giáo dục lòng yêu nước và chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở; đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí và các tệ nạn xã hội; tham gia xây dựng và củng cố cơ sở chính trị, xây dựng Đảng, chính quyền ở cơ sở trong sạch vững mạnh”.

 

NHIỆM VỤ CỤ THỂ. 
- Thứ nhất: Tiếp tục chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội CCB nhiệm kỳ 2017 - 2022, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sở lần thứ VI nhiệm kỳ 2015 – 2020, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối lần thứ VII và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX;
- Thứ hai: Xây dựng Hội trong sạch vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; Đổi mới phương thức hoạt động của Hội; chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên; bồi dưỡng cho Hội viên giữ vững lập trường cách mạng, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, gương mẫu học tập và làm theo tấm gương đạo đức  và phong cách Hồ Chí Minh; có bản lĩnh chính trị vững vàng, có kiến thức năng lực, có uy tín trước quần chúng, đáp ứng yêu cầu công tác; nhạy bén về chính trị, luôn chủ động sáng tạo trong công tác để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chuyên môn cũng như các chương trình hoạt động của Hội.

 

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHÍNH.
- 100% hội viên kiên định vững vàng về chính trị, tư tưởng đạt tiêu chuẩn CCB gương mẫu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
- 100% gia đình hội viên đạt gia đình CCB văn hoá.
- 100% hội viên tham gia đầy đủ các phong trào thi đua.
- Đối với tổ chức Hội: Tiếp tục giữ vững danh hiệu Hội cơ sở TSVM.
- Có ít nhất 01 hội viên và 01 Chi hội được khen thưởng.
- Tìm nguồn xây dựng quỹ hội phấn đấu đạt chỉ tiêu Đại hội đề ra.

 

Nguyễn Đức Trọng - Chủ tịch Hội CCB