Hội nghị trực tuyến nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính

14/09/2018 14:02 Số lượt xem: 355
(BNP) - Sáng 11/9, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc về nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính. Đồng chí Trương Hòa Bình, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì Hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Tại điểm cầu Bắc Ninh, đồng chí Nguyễn Tử Quỳnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì. Cùng dự có lãnh đạo Trung tâm Hành chính công tỉnh, một số Sở, ngành và các huyện, thị xã, thành phố.
 
Theo báo cáo của Văn phòng Chính phủ, những năm qua, công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trong cả nước đã đạt nhiều kết quả tích cực, đặc biệt, nhờ thực hiện có hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông, chất lượng phục vụ, công tác kiểm soát việc giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức ngày càng được nâng lên, góp phần quan trọng trong công tác cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, thúc đẩy kinh tế - xã hội của đất nước phát triển.
 
Với quan điểm chuyển từ Chính phủ quản lý sang Chính phủ phục vụ, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, ngày 23/4/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 61 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, trong đó, triển khai 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm là hoàn thiện thể chế; kiện toàn tổ chức và bố trí trụ sở, trang thiết bị cho bộ phận một cửa các cấp; đẩy mạnh ứng dụng CNTT đáp ứng yêu cầu thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC; tổ chức quán triệt, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến và kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện Nghị định 61.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung trao đổi, thảo luận và đề xuất một số giải pháp nhằm triển khai, thực hiện hiệu quả Nghị định 61 của Chính phủ. Theo đó, Chính phủ cần quan tâm đầu tư hỗ trợ các địa phương trong việc đầu tư cơ sở hạ tầng tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông. Tiếp tục đẩy nhanh việc xây dựng hệ thống kết nối liên thông cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu liên thông giữa các Bộ, ngành Trung ương với các địa phương; nghiên cứu cắt giảm TTHC, thời gian thực hiện TTHC; đẩy mạnh việc triển khai Chính phủ điện tử…
 
Tham gia ý kiến phát biểu tại điểm cầu Bắc Ninh, lãnh đạo Trung tâm hành chính công (TTHCC) cho biết, trong những năm qua, tỉnh Bắc Ninh luôn ưu tiên triển khai các phần mềm dùng chung trong hoạt động của các cơ quan nhà nước để nâng cao hiệu quả công việc, góp phần phục vụ người dân, doanh nghiệp tốt hơn. Đặc biệt, Bắc Ninh là một trong 3 tỉnh được Thủ tướng Chính phủ cho phép thí điểm thành lập TTHCC tỉnh trực thuộc UBND tỉnh. Ngoài ra, tỉnh cũng thành lập và đưa vào hoạt động hiệu quả 8/8 TTHCC tại các huyện, thị xã, thành phố và 126/126 Bộ phận 1 cửa cấp xã. Sau hơn 1 năm đưa vào hoạt động, TTHCC cấp tỉnh, cấp huyện đem lại nhiều lợi ích cho người dân, doanh nghiệp khi đến giải quyết công việc, qua đó, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.
 
Trong quá trình hoạt động, các đơn vị đã sử dụng phần mềm thu phí tự động tại một đầu mối; thông báo kết quả giải quyết TTHC bằng tin nhắn và Zalo; phần mềm đánh giá sự hài lòng của công dân; xây dựng quy trình giải quyết cho từng TTHC. Nhờ đó, từ đầu năm 2018, số lượng hồ sơ trễ hẹn cấp tỉnh giảm xuống còn dưới 1%, hồ sơ giải quyết sớm và đúng hạn đạt trên 99%.
 
Trong thời gian tới, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục hoàn thiện phần mềm ứng dụng dịch vụ công; tăng cường tuyên truyền cho người dân và doanh nghiệp về hiệu quả thực hiện TTHC qua hệ thống công nghệ thông tin; tăng cường ứng dụng dịch vụ công mức độ 3, 4. Đồng thời, đổi mới quy trình giải quyết TTHC; thực hiện thụ lý hồ sơ theo hình thức song song nhằm giảm tối đa các bước, các quy trình không cần thiết, đồng thời giảm được thời gian giải quyết thủ tục hành chính.
 
Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các Bộ, ban, ngành Trung ương và các địa phương trong công tác cải cách hành chính thời gian qua.
 
Trong thời gian tới, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu, các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương ban hành kế hoạch thực hiện Nghị định số 61 của Chính phủ. Sớm hoàn thiện, đưa bộ phận một cửa, một cửa liên thông vào hoạt động theo phương thức 4 tại chỗ (tiếp nhận, thẩm định, giải quyết và trả kết quả) trong công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC. Tiếp tục rà soát, cắt giảm các TTHC rườm rà không cần thiết, nâng cao chất lượng phục vụ các tổ chức, cá nhân trong công tác giải quyết TTHC; quan tâm, có cơ chế, chính sách khuyến khích, động viên bộ phận làm việc tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông.
 
Các địa phương phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương trong việc triển khai, kết nối Cổng dịch vụ công trực tuyến, đảm bảo sự thống nhất trong quá trình giải quyết TTHC trong cả nước. Đẩy mạnh ứng dụng dịch vụ công mức độ  3, 4 theo danh mục dịch vụ công được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Ngay sau Hội nghị, cùng với việc quán triệt và thực hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh yêu cầu TTHCC tỉnh và TTHCC các huyện tiếp tục rà soát, lựa chọn các TTHC thực hiện 4 tại chỗ. Một số Sở, ngành có nhiều TTHC liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp cần cử cán bộ thông thạo chuyên môn, có năng lực giải quyết ngay công việc; nghiên cứu, bố trí linh hoạt khung thời gian làm việc hợp lý tại TTHCC để phục vụ tốt nhất các yêu cầu của người dân, doanh nghiệp.
 
Bên cạnh đó, các Sở, ban, ngành, địa phương tiếp tục nghiên cứu các phương án nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến đảm bảo giảm bớt TTHC, giảm phiền hà, tiết kiệm thời gian chi phí cho người dân, doanh nghiệp. Tăng cường đầu tư, bổ sung thêm các trang thiết bị phục vụ công tác tại Bộ phận một cửa cấp xã, đồng thời, xây dựng quy chế quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị.
H.H
Nguồn: http://www.bacninh.gov.vn