Hội thảo khoa học “Nghiên cứu di sản hương ước tỉnh Bắc Ninh và Phát huy giá trị hương ước trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở”

14/10/2019 16:00 Số lượt xem: 463

Sáng 11/10/2019, Ban Quản lý di tích tỉnh Bắc Ninh long trọng  tổ chức Hội thảo khoa học “Nghiên cứu di sản hương ước tỉnh Bắc Ninh và phát huy giá trị hương ước trong xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở”.

“Hương ước” - hay còn gọi là “tục lệ”, “lệ làng” là một bản quy ước thành văn có giá trị về mặt văn hóa, truyền thống, gắn liền với lịch sử, trải qua bao biến cố, thăng trầm cùng thời gian, hương ước đến nay vẫn còn được lưu giữ và đóng vai trò rất quan trọng trong việc bảo tồn, giữ gìn nền văn hóa đặc sắc của dân tộc Việt Nam. Các bản hương ước của cộng đồng làng xã ở Việt Nam chứa đựng những phong tục, tập quán, quy tắc ứng xử trong việc thờ cúng Thành Hoàng làng, người có công lao to lớn trong việc xây dựng và bảo vệ quê hương đất nước, cũng như việc thờ cúng tổ tiên, quan hệ gia đình, quan hệ làng xóm, ma 
chay, cưới hỏi, quan hệ lao động, phân xử tranh chấp trong làng, xã…

 

Hương ước tại các làng, xã ở Bắc Ninh xuất hiện vào khoảng thế kỷ XV. Tùy vào đặc điểm của mỗi làng, xã mà các nội dung quy định khác nhau tạo nên sự phong phú của hương ước, đặc biệt là góp phần tạo nên những nền nếp, tập quán sinh hoạt trong cộng đồng.
Hiện nay, thực hiện chủ trương mở rộng dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, đặc biệt là ở cơ sở, nhiều địa phương trong cả nước đã và đang xây dựng và hoàn thiện hương ước, quy ước làng văn hóa trên cơ sở kế thừa những mặt tích cực của hương ước cũ, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. 

 

Hội thảo khoa học “Nghiên cứu di sản hương ước tỉnh Bắc Ninh và Phát huy giá trị hương ước trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở” đã thu hút đông đảo nhà nghiên cứu trung ương và tỉnh Bắc Ninh tham dự. Tại Hội thảo, các đại biểu tập trung thảo luận một số nội dung trọng tâm như: Lịch sử hình thành, phát triển của hương ước; giá trị và phát huy giá trị hương ước trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở tại Bắc Ninh hiện nay.
Việc phát huy vai trò của hương ước trong việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh ngày càng trở nên bức thiết. Để phát huy vai trò, tác dụng, hiệu quả của hương ước, cần thường xuyên rà soát, sửa đổi, bổ sung hương ước, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và điều kiện cụ thể ở khu dân cư theo hướng thiết thực, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra. Cần tổ chức tập huấn cho cán bộ, nhất là cán bộ cơ sở trong xây dựng hương ước, tạo điều kiện cho cán bộ được trao đổi, học tập kinh nghiệm ở những nơi làm tốt để vận dụng vào thực tiễn địa phương; đồng thời tiến hành bình xét, biểu dương kịp thời các gia đình gương mẫu, thực hiện tốt; duy trì và phát triển phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng, khu phố văn hóa.

 

Nguyễn Thị Thúy - Ban Quản lý Di tích tỉnh

Giới thiệu Giới thiệu

Chuyên mục Chuyên mục