Họp Ban Chỉ đạo bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Quan họ Bắc Ninh

15/01/2019 16:17 Số lượt xem: 247
(BNP) - Sáng 15/1, Ban Chỉ đạo bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Quan họ Bắc Ninh tổ chức họp triển khai thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Phong phát biểu kết luận buổi làm việc.

Tại Hội nghị, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thông báo Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Quan họ Bắc Ninh (gọi tắt là BCĐ) gồm 13 thành viên do đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng BCĐ. Các ngành thành viên gồm: đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tỉnh Đoàn, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, cùng các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công thương, Thông tin và Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo. Đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên BCĐ.

Các đại biểu cũng trao đổi, cho ý kiến liên quan đến nhiệm vụ của các ngành thành viên. Đồng thời nhất trí thông qua dự thảo Quy định về chế độ hỗ trợ kinh phí hoạt động. Theo đó, mỗi làng Quan họ gốc được hỗ trợ 30 triệu đồng/năm; mỗi làng Quan họ thực hành được hỗ trợ 20 triệu đồng/năm. Riêng các Câu lạc bộ Quan họ có từ 20 thành viên trở lên, có hoạt động định kỳ, thường xuyên và khi được lãnh đạo tỉnh thăm, động viên thì được hỗ trợ 1 lần là 20 triệu đồng. Nguồn kinh phí hỗ trợ dùng để mua sắm, sửa chữa loa đài, tăng âm, trang phục Quan họ, học hỏi, truyền dạy, giao lưu Quan họ.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ cho biết, việc thành lập BCĐ nhằm tiếp tục tham mưu chỉ đạo, triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp bảo tồn và phát huy giá trị dân ca Quan họ Bắc Ninh đạt hiệu quả thiết thực, tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong tỉnh, trong nước và quốc tế với tầm nhìn lâu dài, quy mô xứng tầm với giá trị của di sản văn hóa thế giới.

Trên cơ sở ý kiến của các ngành thành viên BCĐ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - cơ quan thường trực, bổ sung và hoàn thiện bản phân công nhiêm vụ. Đồng thời, tăng cường phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá những giá trị tinh hoa độc đáo của văn hóa Quan họ nói chung và dân ca Quan họ Bắc Ninh. Tích cực sưu tầm, nghiên cứu, tổ chức biên soạn, bổ sung và hoàn thiện bộ tài liệu giảng dạy của dân ca Quan họ trong trường học, nhất là tăng cường truyền dạy dân ca Quan họ trong cộng đồng.

Bên cạnh đó, tiếp tục tôn vinh nghệ nhân dân ca Quan họ và những người có nhiều đóng góp cho dân ca Quan họ; đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa nhằm phấn đấu tới năm 2022, hoàn thành 14 Nhà chứa Quan họ trên địa bàn tỉnh.

Thống nhất với dự thảo Quy định chế độ hỗ trợ kinh phí hoạt động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng lưu ý, đối với các tổ chức hội (ngoài hội đặc thù) được thành lập theo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh, giao Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND tỉnh mức hỗ trợ đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế địa phương và đúng quy định./.
H.H
Nguồn: http://bacninh.gov.vn