Kế hoạch Tổ chức Festival "Về miền Quan họ - 2019"; Kỷ niệm 10 năm DCQH Bắc Ninh được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

23/01/2019 18:56 Số lượt xem: 144