Kế hoạch Tổ chức trò chơi dân gian tại Chương trình Festival "Về miền Quan họ 2019"; Kỷ niệm 10 năm Dân ca Quan họ Bắc Ninh được UNESCO công nhận là sải văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

30/01/2019 08:15 Số lượt xem: 120