Kế hoạch Triển khai tổ chức các hoạt động tại Festival "Về miền Quan họ - 2019"; Kỷ niệm 10 năm DCQH Bắc Ninh được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

23/01/2019 19:11 Số lượt xem: 129