Lấy ý kiến nhân dân về danh sách xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân và Nghệ sĩ ưu tú

05/07/2018 10:00 Số lượt xem: 518

(BNP) - Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước vừa thông qua danh sách hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân (NSND) Nghệ sĩ ưu tú (NSƯT) lần thứ 9 năm 2018.

Nghệ sĩ Minh Thùy, diễn viên hát thuộc Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh.

Theo Kế hoạch, Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước tổ chức phiên họp toàn thể các lĩnh vực: Âm nhạc, Điện ảnh, Múa, Phát thanh - Truyền hình và Sân khấu để xét 105 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND và 359 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSƯT do 48 Hội đồng cấp Bộ, tỉnh gửi hồ sơ.

Kết quả, có 77 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSND và 303 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSƯT đạt tỷ lệ phiếu đồng ý từ 90% tổng số thành viên Hội đồng.
 
Tỉnh Bắc Ninh có 2 hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu NSƯT của nghệ sĩ Minh Thùy, diễn viên hát thuộc Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh và nghệ sĩ Minh Hằng, diễn viên hát thuộc Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng Bắc Ninh được vào vòng xét duyệt tiếp theo.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đăng tải danh sách trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ theo địa chỉ http://bvhttdl.gov.vn để lấy ý kiến nhân dân trước khi Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng cấp Nhà nước. Thời gian lấy ý kiến nhân dân từ ngày 3 – 11/7/2018.
Nguồn: http://www.bacninh.gov.vn