Phát huy văn hoá truyền thống trong xã hội đương đại

28/08/2019 09:05 Số lượt xem: 436

    Phát huy truyền thống văn hoá quê hương Bắc Ninh-Kinh Bắc, những năm qua, ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu với tỉnh chỉ đạo triển khai nhiều hoạt động thiết thực, đưa sự nghiệp văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình Bắc Ninh không ngừng phát triển.

      Ít có địa phương nào lại sở hữu nhiều di sản văn hoá vật thể và phi vật thể đồ sộ, giàu giá trị đặc sắc như Bắc Ninh, với hơn 1.500 di tích lịch sử, 500 lễ hội truyền thống, phong phú các loại hình diễn xướng dân gian, trong đó nổi bật nhất là Dân ca Quan họ và Ca trù được thế giới vinh danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại... Bắc Ninh còn là vùng đất địa linh nhân kiệt, sản sinh nhiều danh nhân văn hóa, anh hùng dân tộc, tiền bối cách mạng, là vùng đất có những làng nghề truyền thống nổi tiếng như làng tranh dân gian Đông Hồ, đúc đồng Đại Bái, gỗ Đồng Kỵ, gốm Phù Lãng… Mạch nguồn văn hóa cha ông để lại vẫn tiếp tục được lớp lớp thế hệ người dân Bắc Ninh gìn giữ, phát triển, đặc biệt là trong những năm gần đây, khi điều kiện kinh tế-xã hội của tỉnh phát triển mạnh mẽ.

     Tiếp tục bồi đắp, phát triển nền văn hoá đặc sắc và riêng có, những năm qua, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã tham mưu cho tỉnh ban hành nhiều Nghị quyết, Quyết định, Kế hoạch quan trọng, đồng thời chỉ đạo các ngành, các cấp triển khai thực hiện hiệu quả các đề án, dự án, kế hoạch, chương trình hành động về phát triển văn hoá trên địa bàn. Tham mưu giúp tỉnh tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa lớn, điển hình như các chương trình Festival “Về miền Quan họ”, chương trình giao lưu nghệ thuật giữa một số di sản trong nước được UNESCO vinh danh với chủ đề “Tứ hải giao tình”; chương trình hát Quan họ trên thuyền… qua đó góp phần gìn giữ, phát huy giá trị văn hoá, quảng bá văn hoá truyền thống của Bắc Ninh đến với bạn bè trong nước và Quốc tế.

Chương trình nghệ thuật “Tứ hải giao tình” được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu tổ chức để lại ấn tượng sâu sắc trong nhân dân và du khách.

      Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trên các lĩnh vực văn hoá, các phòng, ban, đơn vị chức năng thuộc Sở chủ động phối hợp và triển khai thực hiện nền nếp, hiệu quả. Cụ thể, ngành đã tham mưu Hội đồng cấp tỉnh trình Hội đồng chuyên ngành cấp Nhà nước và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tờ trình đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ Ưu tú”, “Nghệ sĩ Nhân dân”, “Nghệ nhân Nhân dân”, “Nghệ nhân Ưu tú”; đề nghị các cấp, ngành hữu quan công nhận di tích lịch sử, di sản văn hoá; tăng cường quản lý, hướng dẫn các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa công cộng; hoạt động biểu diễn nghệ thuật, quảng cáo và các hoạt động khác trong lĩnh vực văn hóa theo đúng quy định của pháp luật… Việc quan tâm, ứng xử có trách nhiệm với các nghệ sĩ, nghệ nhân góp phần quan trọng động viên, khích lệ các tầng lớp nhân dân tham gia bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị di sản và những nét văn hóa đặc sắc của Bắc Ninh trong hình thành nếp sống văn hoá, văn minh.

     Hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ được các cấp, các ngành tổ chức sâu rộng, đáp ứng nhu cầu sáng tạo và hưởng thụ văn hóa tinh thần cho nhân dân, phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị của tỉnh. Công tác quản lý, bảo tồn, phát huy các di sản văn hóa đã triển khai tích cực và đạt được những kết quả quan trọng. Công tác quản lý xây dựng các di tích văn hóa, lịch sử tiếp tục được tăng cường. Hoạt động bảo tồn di tích được quan tâm bằng những việc làm cụ thể như thực hiện các đề án, dự án trùng tu, tôn tạo di tích; cử cán bộ hướng dẫn, thuyết minh phục vụ du khách tại các di tích.

Nhiều nét đẹp của quê hương được bảo tồn, gìn giữ

    Các đơn vị sự nghiệp, dưới sự chỉ đạo của ngành cũng tích cực triển khai nhiều hoạt động chuyên môn, phục vụ nhiệm vụ của tỉnh và các địa phương. Hàng chục buổi chiếu phim tuyên truyền lưu động, biểu diễn nghệ thuật từ chuyên đến không chuyên được tổ chức phục vụ nhân dân. Từ đầu năm đến nay, Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh tổ chức biểu diễn 28 buổi phục vụ nhiệm vụ chính trị; tích cực tập luyện, tham gia biểu diễn góp phần tổ chức thành công chương trình nghệ thuật “Rạng rỡ miền Quan họ” và chương trình “Tứ hải giao tình”; thực hiện các chương trình hát Quan họ trên thuyền.

     Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức 328 buổi chiếu phim phục vụ nhiệm vụ chính trị; 52 buổi tuyên truyền lưu động chủ đề về an toàn giao thông; tham mưu tổ chức thành công chương trình nghệ thuật “Bắc Ninh Chào năm mới 2019”; Hội thi hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh xuân Kỷ Hợi 2019 và Lễ gặp mặt biểu dương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa Dân ca Quan họ Bắc Ninh; tổ chức Hội thi Tuyên truyền lưu động tỉnh Bắc Ninh lần thứ IX; tham gia Liên hoan trình diễn các Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại tổ chức tại tỉnh Khánh Hòa và tham gia Hội diễn toàn quốc do Cục Văn hóa Cơ sở tổ chức. Hoạt động sưu tầm tư liệu về lối chơi Quan họ làng Hoài Thị; tổ chức truyền dạy và nói chuyện chuyên đề về văn hóa Quan họ ở Từ Sơn, Lương Tài, Thuận Thành; phối hợp tổ chức thành công 7 chương trình nghệ thuật tại sân văn hóa Cầu Gỗ… Bên cạnh đó, các hoạt động thư viện, bảo tàng, đào tạo nguồn nhân lực vẫn được duy trì nền nếp. 

   Bắc Ninh đang từng ngày phát triển, vươn lên giàu mạnh, văn minh. Hoà nhịp với sự phát triển của quê hương, thời gian tới, ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao nhằm phát huy giá trị văn hoá truyền thống, xây dựng và hình thành nếp sống văn minh, góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân và đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới.

Trần Quang Khánh (Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch)