Quyết định thành lập Ban Tổ chức Festival “Về miền Quan họ ”-2019, Kỷ niệm 10 năm Dân ca Quan họ Bắc Ninh được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

28/01/2019 12:31 Số lượt xem: 103