Quyết định thành lập các Tiểu ban giúp việc Ban Tổ chức Festival "Về miền Quan họ - 2019" và kỷ niệm 10 năm DCQH Bắc Ninh được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại

23/01/2019 19:05 Số lượt xem: 112