Rà soát, lựa chọn thủ tục hành chính thực hiện 4 tại chỗ

28/08/2018 10:26 Số lượt xem: 411

(BNP) – Đây là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh tại phiên họp thường kỳ tháng 8/2018, nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) của các cơ quan chuyên môn, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Phát biểu chỉ đạo tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh giao Trung tâm Hành chính công tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục rà soát, lựa chọn các TTHC thực hiện 4 tại chỗ: tiếp nhận, thẩm định, giải quyết, trả kết quả, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15/9/2018.
 
Đối với các đơn vị có ít TTHC phát sinh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu ủy quyền cho Trung tâm Hành chính công tỉnh, huyện tiếp nhận thay.
 
Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh, các Sở, ban, ngành, địa phương thực hiện kết nối, đồng bộ, công khai những TTHC của tỉnh đã được chuẩn hóa trên cơ sở dữ liệu Quốc gia với Cổng dịch vụ công, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử thành phần, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh trước ngày 15/9/2018. 

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các cấp, ngành, địa phương tiếp tục rà soát và thực hiện các mục tiêu năm 2018 đã đề ra; tập trung thu ngân sách, điều hành ngân sách có hiệu quả; bám sát các cơ quan Trung ương để trình Đề án xây dựng Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương vào năm 2022.
 
Đối với lĩnh vực nông nghiệp, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chủ động chăm sóc lúa mùa, phòng chống ngập úng, nhất là xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật đê điều, công trình thủy lợi; đẩy nhanh tiến độ thẩm định và hoàn thiện hồ sơ các xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.
 
Liên quan tới lĩnh vực tài nguyên - môi trường, tiếp tục đẩy nhanh thực hiện các dự án đất dân cư dịch vụ; giải quyết tình trạng vi phạm đất đai, lấn, chiếm, giao đất không đúng thẩm quyền; triển khai thực hiện công tác kiểm kê đất đai năm 2018 và thống kê đất đai năm 2019. Tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác cát, sỏi trái phép, nhất là những nơi có lưu vực sông giáp ranh với các tỉnh khác. Giải quyết vướng mắc mặt bằng các dự án; xử lý vấn đề ô nhiễm môi trường làng nghề.
 
Trong lĩnh vực xây dựng, cần đẩy nhanh tiến độ Cầu Phật Tích - Đại Đồng Thành, Khu thể thao tỉnh, KCN VSIP 2, Trung tâm đào tạo bóng chuyền tỉnh… Rà soát hiện trạng sử dụng đất của từng trường học trên địa bàn, tổng hợp danh sách những trường có khả năng mở rộng tại chỗ, những trường cần quy hoạch ra vị trí mới xong trong tháng 11/2018; thành lập đoàn thanh tra đánh giá chất lượng một số dự án trường học mới xây dựng. 
 
Bên cạnh đó, rà soát kỹ lưỡng các đề án hợp phần thuộc thành phố thông minh, ưu tiên thực hiện theo thứ tự để tránh lãng phí; nghiên cứu triển khai lắp đặt hệ thống camera tại các trường học.
 
Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu tập trung tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9; Lễ kỷ niệm 60 năm Bác Hồ 5 lần về thăm Bắc Ninh; chuẩn bị kế hoạch tổ chức Festival “Về miền Quan họ 2019” và kỷ niệm 10 năm Dân ca Quan họ Bắc Ninh được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Chuẩn bị các điều kiện, cơ sở vật chất cho năm học mới 2018 – 2019. Tăng cường đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm; triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh mùa hè; đánh giá kết quả hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo, người có công với cách mạng. 
 
Trước mắt từ nay đến ngày 02/9/2018, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công an tỉnh tăng cường tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự, duy trì trực 100% quân số; lực lượng dân quân tại các đơn vị trực 50% quân số nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
S.T
Nguồn: http://www.bacninh.gov.vn