Rút ngắn thời gian thực hiện của hơn 200 TTHC

21/10/2019 08:55 Số lượt xem: 246

(BNP) - Đến nay, toàn tỉnh đã tiến hành cắt giảm thời gian thực hiện đối với 203 TTHC (thủ tục hành chính) thuộc 15 lĩnh vực với tỉ lệ cắt giảm từ 20% - 80% thời gian thực hiện.

Sở Xây dựng là đơn vị dẫn đầu về cắt giảm thời gian thực hiện TTHC.

Những năm qua, công tác rà soát, đơn giản hóa TTHC luôn được xác định là một trong những nội dung quan trọng trong công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh. Văn phòng UBND tỉnh đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan chuyên môn thực hiện rà soát nhóm TTHC liên quan đến lĩnh vực đầu tư kinh doanh, xây dựng quy trình liên thông trong quá trình giải quyết TTHC có liên quan nhằm cắt giảm thời gian thực hiện, giảm thời gian đi lại cho người dân và doanh nghiệ
 
Trong đó, lĩnh vực Xây dựng dẫn đầu với 34 TTHC; tiếp đến là Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 32 TTHC; Giáo dục và Đào tạo 24 TTHC; Công thương 21 TTHC; Lao động - Thương binh và Xã hội 16 TTHC; Văn hóa, Thể thao và Du lịch 15 TTHC; Y tế, Tư pháp 11 TTHC; Kế hoạch và Đầu tư 10 TTHC; Giao thông vận tải 8 TTHC; Nội vụ 7 TTHC; An toàn thực phẩm 6 TTHC; Tài nguyên và Môi trường 4 TTHC; Tài chính 3 TTHC và Thông tin và Truyền thông 1 TTHC.
 
Ngoài ra, các cơ quan chuyên môn thường xuyên rà soát 100% TTHC thuộc chức năng quản lý để đề xuất cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Tỷ lệ thực hiện TTHC “4 tại chỗ” tại Trung tâm Hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã đạt cao so với chỉ tiêu Chính phủ đề ra; cụ thể, cấp tỉnh đạt 60,4%; cấp huyện hơn 50% và cấp xã là 100%.
S.T
Nguồn: http://www.bacninh.gov.vn

Giới thiệu Giới thiệu

Chuyên mục Chuyên mục