SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH BẮC NINH THỰC HIỆN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG MỨC ĐỘ 3

24/08/2017 16:44 Số lượt xem: 2338

Thực hiện Quyết định số 846/QĐ-TTg, ngày 09/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện tại các bộ, ngành, địa phương năm 2017.

Để đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp,  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh đã triển khai thực hiện việc giải quyết Thủ tục hành chính công mức độ 3 đối với 05 thủ tục hành chính sau:

1. Cấp giấy phép tổ chức biểu diễn chuyên nghiệp;

2. Văn bản thông báo sản phẩm quảng cáo;

3. Cấp giấy phép triển lãm mỹ thuật;

4. Cấp giấy phép tổ chức lễ hội;

5. Cấp mới, cấp lại biển hiệu cơ sở kinh doanh ăn uống, mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách.

Mọi cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp có thể đăng ký giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến (mức độ 3) tại địa chỉ wedsite: http://dvc.bacninh.gov.vn.

TQK