Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh tổ chức lễ phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thi đua thực hiện văn hóa công sở”

05/06/2019 06:30 Số lượt xem: 564

Thiết thực tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2019), 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/51890-19/5/2019) và 50 năm thực hiện di chúc của Người (1969-2019). Hưởng ứng Phong trào thi đua do UBND tỉnh Bắc Ninh phát động, Chiều ngày 5/6, tại Nhà hát Dân ca Quan họ Bắc Ninh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trọng thể tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thi đua thực hiện văn hóa công sở”. 

Dự lễ phát động có đồng chí: Trần Quang Nam, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở VHTTDL; các đồng chí Phó Giám đốc, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở; đại diện Văn phòng Ủy ban nhân dân, Ban Thi đua Khen thưởng tỉnh; các đồng chí Trưởng, phó các đơn vị, các đồng chí phóng viên truyền hình, báo chí đưa tin, cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham gia, hưởng ứng.

Toàn cảnh Lễ phát động

Tiết mục văn nghệ chào mừng Lễ phát động

Phát biểu phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức Ngành VHTTDL  thi đua thực hiện văn hóa công sở”, Đồng chí Nguyễn Văn Ảnh - Phó Giám đốc Sở VHTTDL khẳng định, việc phát động phong trào thi đua, xây dựng văn hóa công sở tới mỗi cán bộ trong toàn Ngành là yêu cầu cấp thiết, đưa việc thực hiện văn hóa công sở vào nề nếp, kỷ cương, góp phần tạo sự đoàn kết, thống nhất, chống quan liêu, cửa quyền. Văn hóa công sở phải gắn với gia đình và văn hóa xã hội. Cán bộ, công chức, viên chức trong toàn Ngành phải thực sự nêu gương với người thân, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp và các mối quan hệ xã hội. Văn hóa công sở là đi làm đúng giờ, không đi muộn, về sớm, thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của cơ quan, đơn vị, mọi lời ăn, tiếng nói, hành xử khi giao tiếp với mọi người phải chuẩn mực, thể hiện đúng tác phong của người cán bộ; làm việc có kế hoạch cụ thể, luôn sẵn sàng chủ động phối hợp trong công việc và thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao....Việc thực hiện luôn phải lấy trách nhiệm công vụ là trung tâm và văn hóa là gốc, rễ.

Đồng chí Nguyễn Văn Ảnh, Phó Giám đốc Sở phát biểu tại Lễ phát động

Để cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua văn hóa công sở trong toàn Ngành, Đồng chí đề nghị các đơn vị thuộc Sở; mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cần làm tốt các nhiệm vụ sau: 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, triển khai có hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Chính sách pháp luật của nhà nước, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, đánh giá, giám sát thực hiện nhiệm vụ đề ra, đặc biệt là việc xây dựng kế hoạch hoạt động của đơn vị hàng tháng, quý và tổ chức thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ và thời gian quy định. 
2. Nâng cao nhận thức và hành động của cán bộ, công chức, viên chức, văn nghệ sĩ, huấn luyện viên, vận động viên, học sinh, sinh viên, người lao động trong toàn Ngành về đạo đức, lối sống; phải không ngừng thi đua học tập, nghiên cứu khoa học, và ứng dụng công nghệ vào các lĩnh vực hoạt động của Ngành; nâng cao năng lực, bảo đảm tính chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu thực thi công vụ trong tình hình mới. Xóa bỏ ngay thói quen làm việc thiếu kế hoạch cụ thể, để nước đến chân mới nhảy, nhắc thì làm, không nhắc thì cũng làm nhưng làm chậm chễ các nhiệm vụ được giao.
3. Thi đua xây dựng môi trường làm việc dân chủ, văn hóa, thân thiện, hiện đại, cơ quan xanh, sạch, đẹp, an toàn, công sở văn minh, khoa học. Xây dựng môi trường làm việc có văn hóa và hiệu quả; cấp trên phải công tâm, khách quan, lắng nghe và tôn trọng cấp dưới. Cấp dưới phải phục tùng sự chỉ đạo, điều hành, phân công của cấp trên theo đúng quy định.
4. Xây dựng văn hóa công sở phải gắn với nâng cao chất lượng nhiệm vụ chuyên môn của Ngành như: chú trọng công tác quản lý, bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa, đặc biệt là các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể được UNESCO, Thủ tướng Chính Phủ và Bộ VHTTDL ghi danh; tăng cường công tác quản lý nhà nước về lễ hội, khắc phục bệnh hình thức trong các phong trào xây dựng đời sống văn hóa;.... 

Việc tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức Ngành VHTTDL thi đua thực hiện văn hóa công sở” nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong toàn Ngành về ý thức tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, quy tắc ứng xử; đảm bảo trách nhiệm, minh bạch trong thực thi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân.

Phương châm, nội dung Lễ phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức Ngành VHTTDL thi đua thực hiện văn hóa công sở” gồm 3 nội dung chính:
Một là: Xây dựng văn hóa chuẩn mực trong cơ quan, đơn vị phù hợp, bắt kịp với sự phát triển của xã hội. Đây là nội dung quan trọng trong xây dựng văn hóa công sở. Vì văn hóa công sở không thể cân, đong, đo, đếm được trực tiếp mà nó được hình thành từ trong ý thức của từng người, tạo nên niềm tin, động lực thôi thúc, cách ứng xử và làm việc của mỗi cá nhân. 
Hai là: Xây dựng môi trường làm việc ở cơ quan, đơn vị hiệu quả, chuyên nghiệp, sáng tạo, thân thiện. Xóa bỏ tình trạng nội bộ tồn tại căng thẳng, soi xét, nghi ngờ, đố kỵ, bất hợp tác, ganh ghét lẫn nhau. Loại bỏ những cá nhân làm việc vì cái tôi, lợi ích cá nhân, vì tiền lương thay vì giá trị công việc làm ảnh hưởng đến hiệu quả công việc chung của cơ quan công sở. 
Ba là: Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tận tâm, sáng tạo, chuyên nghiệp, hiệu quả vì nhân dân phục vụ. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong mọi vị trí công tác cần nỗ lực hoàn thành công việc được giao, tạo sự tin tưởng, thân thiện với lãnh đạo, đồng nghiệp, người dân và doanh nghiệp. 

Các cá nhân được nhận khen thưởng

Tại buổi lễ, 11 cá nhân vinh dự được nhận Giấy khen của Giám đốc Sở vì có thành tích xuất sắc trong việc thực thực hiện văn hóa công Sở.

NĐT

Giới thiệu Giới thiệu

Chuyên mục Chuyên mục