Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Gần 100% hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết trước thời hạn

25/12/2018 11:50 Số lượt xem: 463

Trong năm 2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tiếp nhận và giải quyết 286 hồ sơ thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý của ngành tại Trung tâm Hành chính công tỉnh. Trong đó, có 283 hồ sơ được giải quyết sớm so với thời hạn quy định (đạt 98,95%), 3 hồ sơ giải quyết đúng thời hạn (đạt 1,05%).

Công dân đến thực hiện giao dịch hành chính tại Trung tâm Hành chính công tỉnh.

Theo đó, lĩnh vực văn hóa có 263 hồ sơ, thể thao có 5 hồ sơ, du lịch có 18 hồ sơ. Các thủ tục hành chính được giải quyết kịp thời, đúng hạn, đúng quy định và được nhân dân và doanh nghiệp đánh giá hài lòng. 
 
Hiện nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có 111 thủ tục hành chính trên 4 lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao, du lịch và gia đình. Tổng số thủ tục hành chính cắt giảm thời gian thực hiện là 109 thủ tục, trong đó, giảm thời gian cấp Giấy phép tổ chức lễ hội từ 10 – 20 ngày xuống còn 5 ngày; giảm thời gian cấp giấy phép kinh doanh karaoke từ 7 ngày xuống còn 4 ngày; giảm thời gian đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật Quốc gia từ 30 ngày xuống còn 15 ngày; giảm thời gian cấp chứng chỉ hành nghề tu bổ di tích từ 5 ngày xuống còn 2 ngày…

Bên cạnh đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng có 14/15 thủ tục hành chính có phát sinh giao dịch được thực hiện 4 tại chỗ (tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả) tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, đạt tỷ lệ 93,3%.

 
Trong thời gian tới, để tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục rà soát và tham mưu UBND tỉnh ban hành Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền phù hợp với các văn bản mới của Trung ương và tình hình thực tế để điều chỉnh kịp thời những bất cập, gây khó khăn, phiền hà cho các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện thủ tục hành chính của ngành./.
H.H
Nguồn: http://bacninh.gov.vn