Tăng cường công tác bảo vệ và phát huy giá trị Bảo vật Quốc gia trên địa bàn tỉnh

22/05/2019 09:32 Số lượt xem: 371

(BNP)- Thực hiện văn bản của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tại văn bản số 1727/UBND-KGVX, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tăng cường công tác bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị Bảo vật Quốc gia trên địa bàn tỉnh.

Bia "Xá lợi tháp minh" là 1 trong 8 Bảo vật Quốc gia của tỉnh Bắc Ninh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các ngành, cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng chương trình quảng bá giá trị của Bảo vật Quốc gia trên địa bàn tỉnh; triển khai phương án bảo vệ đặc biệt đối với từng Bảo vật Quốc gia, trong đó, lưu ý đến biện pháp phòng, chống cháy, nổ, trộm cắp, thiên tai và các nguy cơ gây hại khác để bảo đảm tuyệt đối an toàn cho các Bảo vật Quốc gia.

Thường xuyên thực hiện tốt chương trình, kế hoạch phối hợp liên ngành giữa các cơ quan văn hóa, công an và chính quyền sở tại trong việc bảo vệ các 
Bảo vật Quốc gia hiện đang được lưu giữ tại các di tích như: Chuông, bia đá, tượng… Phân định rõ tổ chức và cá nhân chịu trách nhiệm trông coi, không giao khoán cho người trực tiếp trông coi di tích. Bên cạnh đó, kịp thời báo cáo, đề xuất với cơ quan chủ quản và đơn vị liên quan về các vấn đề ảnh hưởng đến việc bảo vệ tuyệt đối an toàn cho các Bảo vật Quốc gia khi có những diễn biến thực tế tác động tới công tác bảo vệ, bảo quản và phát huy giá trị của Bảo vật Quốc gia.

Ưu tiên đầu tư kinh phí cho việc cải tạo, nâng cấp công trình và hạ tầng kỹ thuật kho bảo quản, khu vực trưng bày của bảo tàng và khu vực thuộc di tích - nơi lưu giữ, đặt Bảo vật Quốc gia để bảo đảm Bảo vật Quốc gia được đặt trong chế độ bảo quản đặc biệt.

Riêng đối với việc bảo quản Bảo vật Quốc gia, cần lập phương án cụ thể trình cơ quan có thẩm quyền xem xét, phê duyệt; việc thực hiện phải tuân thủ quy trình, nguyên tắc, kỹ thuật bảo quản và có sự phối hợp, giám sát chặt chẽ của các tổ chức khoa học, các chuyên gia về bảo quản căn cứ theo từng loại hình, chất liệu, tình trạng của Bảo vật Quốc gia./.
H.H
Nguồn: http://bacninh.gov.vn