Sở VHTTDL Bắc Ninh: Thông báo hoạt động kinh doanh lữ hành trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh

07/04/2019 15:42 Số lượt xem: 479

Thực hiện Luật du lịch 2017; Nghị định số168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính Phủ và Thông tư số 06/2017/TT-BVHTTDL ngày 15/12/2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết một số điều của Luật du lịch; Trong năm 2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhiều lần tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện. Ngày 08/01/2019 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản số 26/SVHTTDL-QLDL về đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị kinh doanh lữ hành hoàn thiện thủ tục hồ sơ cấp giấy phép theo quy định mới. Tuy nhiên đến thời điểm hết tháng 3/2019, mới có 05 cơ sở kinh doanh lữ hành có giấy phép gồm 03 cơ sở kinh doanh lữ hành nội địa là Công ty cổ phần du lịch và Văn hóa Kinh Bắc; Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Thiên Trang và Công ty TNHH Thương mại dịch vụ và Du lịch An Việt Fly;  02 cơ sở kinh doanh lữ hành Quốc tế (DoTổng cục Du lịch cấp giấy phép từ trước) là Công ty TNHH Hùng Hương và Công ty CP TM&DL Hoàng Thông.

Như vậy, đối với các đơn vị, cơ sở kinh doanh lữ hành nội địa khác hoạt động không đúng quy định của Pháp luật. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các đơn vị kinh doanh lữ hành thực hiện rà soát ngay một số nội dung sau:
1. Đối với đơn vị kinh doanh lữ hành quốc tế: Các doanh nghiệp đã được cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế trước ngày Luật du lịch có hiệu lực thi hành (01/01/2018) không phải làm thủ tục đổi giấy phép, nhưng bảo đảm đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật du lịch trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Luật du lịch có hiệu lực thi hành. Như vậy, sau thời hạn 31/12/2018 các doanh nghiệp lữ hành quốc tế không đáp ứng các điều kiện quy định tại Luật Du lịch 2017 sẽ không đủ điều kiện kinh doanh lữ hành quốc tế.
2. Đối với đơn vị kinh doanh lữ hành nội địa: Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa phải làm thủ tục đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày Luật du lịch có hiệu lực (01/01/2018). Sau thời hạn trên, nếu không có giấy phép thì doanh nghiệp không được kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa. Theo đó, sau thời hạn 31/12/2018 các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa không có giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa sẽ không đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các cơ sở kinh doanh lữ hành đang hoạt động hoạt động chưa đúng quy định, khẩn trương hoàn thiện các điều kiện về kinh doanh lữ hành nội địa, tiến hành thủ tục hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa theo đúng quy định. (Mọi thông tin chi tiết hỗ trợ liên hệ qua số điện thoại: 0906.142016 - Phòng Quản lý du lịch - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh)./.

 

Giới thiệu Giới thiệu

Chuyên mục Chuyên mục