Thông báo Kết quả xét tặng danh hiệu NSND, NSƯT lần thứ 9 năm 2018

15/01/2018 18:20 Số lượt xem: 2856

Ngày 12 tháng 01 năm 2018 Hội đồng cấp cơ sở Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh đã tổ chức phiên họp lần thứ 2 xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9 năm 2018 đối với  hồ sơ của ông Nguyễn Đăng Thăng, xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh (sau khi đã bổ sung giải thưởng và đề nghị xét lại). 

* Kết quả cuộc họp:

 07/07 = 100% thành viên Hội đồng đã bỏ phiếu biểu quyết nhất trí đối với hồ sơ của ông Nguyễn Đăng Thăng, xã Mão Điền, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đủ các điều kiện theo quy định để báo cáo Hội đồng  cấp tỉnh xem xét trình Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú năm 2018.

Hội đồng cấp cơ sở xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9 năm 2018 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh trân trọng thông báo./.