THÔNG BÁO Mở lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cơ sở lưu trú năm 2019

14/05/2019 18:29 Số lượt xem: 605

Thực hiện Kế hoạch số 46/KH-UBND, ngày 07/2/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP, ngày 06/10/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị khóa XII về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn; Kế hoạch số 01/KH-BCĐPTDL, ngày 03/12/2018 của Ban chỉ đạo phát triển du lịch về phát triển du lịch tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2018 - 2020;

Căn cứ vào thực trạng, yêu cầu và nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của đội ngũ cán bộ, lao động trong các đơn vị kinh doanh cơ sở lưu trú trên địa bàn tỉnh. Đồng thời nhằm nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ và tạo điều kiện thuận lợi cho đội ngũ lao động trong cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch đảm bảo đủ điều kiện kinh doanh (theo điểm 1 qui định hồ sơ đăng ký kinh doanh du lịch phần III của Thông tư số 88/2008/TT-BVHTTDL, ngày 30/12/2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch).

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh phối hợp với trường Trường Du lịch HHTC tổ chức mở lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ cơ sở lưu trú với nhiều nội dung học quan trọng liên quan đến công tác quản lý và hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực lưu trú du lịch.

Phòng Quản lý du lịch
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh
Số 15 Lý Thái Tổ, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh
Điện thoại liên hệ: 0222.3810.601

 

Giới thiệu Giới thiệu

Chuyên mục Chuyên mục