Thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke của cơ sở karaoke Sao Băng, khu phố Minh Khai, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

09/04/2020 10:31 Số lượt xem: 1142
Ngay sau khi báo Dân trí phản ánh sự việc cơ sở kinh doanh karaoke Sao Băng tại phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn hoạt động lén lút, bất chấp yêu cầu cách ly toàn xã hội theo tinh thần Chỉ thị số16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

Ảnh minh họa (nguồn internet)

Căn cứ các quy định của pháp luật có liên quan, xét thấy cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke Sao Băng do ông Vũ Văn Thiềm là chủ cơ sở đã có các hành vi sai phạm nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội; đặc biệt cơ sở không chấp hành nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Ngày 07/4/2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Ninh đã ban hành Quyết định số 82/QĐ-SVHTTDL về việc thu hồi Giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke của cơ sở karaoke Sao Băng, địa chỉ: Khu phố Minh Khai, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh, do ông Vũ Văn Thiềm làm chủ hộ./.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Giới thiệu Giới thiệu

Chuyên mục Chuyên mục