Thư viện tỉnh Bắc Ninh tổ chức nói chuyện chuyên đề “Văn hóa đọc với kỹ năng an toàn mạng xã hội và phòng chống bạo lực học đường”

20/10/2020 18:09 Số lượt xem: 421

Với mục đích trang bị những kiến thức, kỹ năng cần thiết trong cuộc sống cho thế hệ trẻ. Sáng ngày 19/10, Thư viện tỉnh Bắc Ninh kết hợp với trường THPT Hàn Thuyên và THPT Hoàng Quốc Việt tổ chức nói chuyện chuyên đề với chủ đề “Văn hóa đọc với kỹ năng an toàn mạng xã hội và phòng chống bạo lực học đường”.

Diễn giả trao đổi kinh nghiệm với học sinh trường THPT Hàn Thuyên.

Đến dự buổi nói chuyện chuyên đề có: đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, cùng toàn thể giáo viên và học sinh Trường THPT Hàn Thuyên và Trường THPT Hoàng Quốc Việt.

Diễn giả đổi kinh nghiệm với các học sinh trường THPT Hoàng Quốc Việt

Bằng kiến thức và kinh nghiệm của mình, diễn giả Trần Thành Nam,  Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội đã cung cấp cho các bạn học sinh các kiến thức, kỹ năng cần thiết về an toàn mạng xã hội và phòng chống bạo lực học đường... từ đó có thể tự giúp các bạn học sinh có khả năng thích ứng, tự bảo vệ mình trên các môi trường như mạng xã hội,...
Buổi nói chuyện chuyên đề đã thành công tốt đẹp, góp phần nâng cao, lan tỏa văn hóa đọc sách trong gia đình, nhà trường và toàn xã hội.

 

Thư viện tỉnh Bắc Ninh

Giới thiệu Giới thiệu

Chuyên mục Chuyên mục