Tổng kết công tác thi đua năm 2020 ngành VH,TT&DL các tỉnh đồng bằng sông Hồng.

11/11/2020 11:14 Số lượt xem: 308
Ngày 10/11, tại thành phố Bắc Ninh, Sở Văn hóa và Thể thao Bắc Ninh tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua Cụm thi đua ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch 9 tỉnh đồng bằng sông Hồng năm 2020. 

Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban ngành của tỉnh; lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh đồng bằng sông Hồng (gọi tắt là Cụm thi đua) gồm: Bắc Ninh, Nam Định, Hà Nam, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Ninh Bình, Hải Dương, Quảng Ninh

Trong năm 2020, Cụm đã triển khai, tổ chức thực hiện đồng bộ và toàn diện các phong trào thi đua trong lĩnh vực công tác của ngành: phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phong trào thi đua “cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, “Thực hiện Kỷ luật, kỷ cương hành chính Nhà nước”,...  Tổ chức thành công các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, nội dung, hình thức các hoạt động luôn đổi mới, sáng tạo; thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2020 của đất nước, đặc biệt là các hoạt động tuyên truyền, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các sự kiện của địa phương. Các hoạt động thể thao, du lịch đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và du khách, được đánh giá cao về sự chuyên nghiệp trong công tác tổ chức. Công tác quản lý nhà nước được tăng cường, đảm bảo đồng bộ, hiệu quả;..... Thực hiện, triển khai các biện pháp cấp bách để phòng chống dịch covid -19, đảm bảo “kịp thời - minh bạch - chính xác và tin cậy”: dừng tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, lễ kỷ niệm, dừng mọi hoạt động tại các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; dừng hẳn khai mạc, tổ chức các lễ hội; đặc biệt là các lễ hội có số lượng người tham dự lớn như: Hội Lim( Bắc Ninh); Chùa Tam Chúc, Lễ Phát lương Đức Thánh Trần Đền Trần Thương Hà Nam; Lễ Khai ấn Đền Trần (Nam Định)...
Nhiệm vụ trọng tâm năm 2021, các tỉnh trong Cụm thi đua tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện tốt Nghị quyết số 04-NQ/TW ngày 30/10/2016 “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến, tự chuyển hóa” trong nội bộ”; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; ứng dụng công nghệ thông tin; nâng cấp chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đẩy mạnh việc thực hiện ứng dụng công thông tin trong quản lý, điều hành và dịch vụ công trực tuyến...

Hội nghị đã tổ chức bình bầu các đơn vị đạt thành tích xuất sắc năm 2020 và suy tôn Cụm trưởng năm 2021 là Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Hưng Yên.

TQK

Giới thiệu Giới thiệu

Chuyên mục Chuyên mục