Trung tâm HCC thị xã Từ Sơn: Hơn 70% hồ sơ được giải quyết trước thời hạn

17/09/2018 14:08 Số lượt xem: 442

(BNP) - Trong 8 tháng năm 2018, Trung tâm Hành chính công (HCC) thị xã Từ Sơn tiếp nhận 11.229 hồ sơ của công dân và doanh nghiệp đến thực hiện thủ tục hành chính (TTHC), đã giải quyết được 9.820 hồ sơ, đạt tỷ lệ 87,5%.

Giải quyết TTHC tại Trung tâm HCC thị xã Từ Sơn.

Trong đó, hơn 70% hồ sơ được giải quyết trước thời hạn, 24,5% hồ sơ giải quyết đúng hạn. Một số lĩnh vực có lượng hồ sơ đăng ký thực hiện TTHC lớn là: giao dịch đảm bảo (3.227 hồ sơ); tài nguyên và môi trường, đất đai (1.417 hồ sơ); kinh doanh - xây dựng (1.380 hồ sơ); chính sách BHXH, BHYT (1.251 hồ sơ); bảo trợ xã hội (586 hồ sơ)…
 
Hiện nay, Trung tâm có 23 cán bộ đảm nhận việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết và trả kết quả của trên 200 TTHC ở 14 lĩnh vực thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thị xã và ngành dọc cấp trên. Cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư đồng bộ, hiện đại, phần mềm dịch vụ công cấp độ 3,4 và màn hình cảm ứng tra cứu TTHC..., đáp ứng nhu cầu giải quyết TTHC cùng một thời điểm cho khoảng 50 lượt công dân.

Theo ông Nguyễn Quang Hưng, Giám đốc Trung tâm HHC thị xã Từ Sơn, để đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu giải quyết TTHC của công dân trong thời gian tới, đơn vị tích cực tham mưu với UBND thị xã đưa tất cả TTHC thuộc các Phòng, ban, đơn vị để thực hiện tại Trung tâm, đảm bảo công khai, minh bạch, đơn giản hóa TTHC và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC, nâng cao ý thức, trách nhiệm thực thi công vụ, đạo đức nghề nghiệp, kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho đội ngũ cán bộ nhằm tạo mối thân thiện với doanh nghiệp và người dân khi đến giao dịch.
H.T
Nguồn: http://bacninh.gov.vn/