Từ ngày 15/5/2018, tiếp tục cấp Giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh

14/05/2018 13:14 Số lượt xem: 384

(BNP) – Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có công văn số 557/SVHTTDL-QLVH gửi các Sở, ngành chức năng, UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tiếp tục cấp Giấy phép kinh doanh karaoke.

Tăng cường quản lý, cấp phép hoạt động kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, bắt đầu từ 7h00, ngày 15/5/2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục tiếp nhận hồ sơ và cấp Giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, sau thời gian tạm dừng cấp giấy phép (từ ngày 15/6/2017 đến hết ngày 31/3/2018) để khảo sát xây dựng Đề án “Quy hoạch, quản lý hoạt động kinh doanh Karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2018 – 2022, định hướng đến năm 2030”.
 
Trước đó, tại văn bản số 1326/UBND-KGVX, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường quản lý, cấp phép hoạt động kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh.
 
Trong đó, Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý với đề nghị của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc không xây dựng Đề án “Quy hoạch, quản lý hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2018-2022, định hướng đến năm 2030”. Đồng thời, giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh và xử lý các cơ sở, điểm hoạt động kinh doanh karaoke không đủ điều kiện; thẩm định, cấp Giấy phép hoạt động kinh doanh karaoke đối với các cơ sở đảm bảo đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.
 
H.H
Nguồn: http://www.bacninh.gov.vn