Xử lý nghiêm các trường hợp sử dụng chữ nước ngoài trên biển quảng cáo không đúng quy định

11/08/2017 13:51 Số lượt xem: 2267
(BNP) – Đây là một trong những nội dung nằm trong Kế hoạch số 228/KH-UBND của UBND tỉnh về việc thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh.

Ảnh minh họa

Theo đó, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các Sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường quản lý hoạt động quảng cáo trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tiến hành rà soát hệ thống bảng quảng cáo, biển hiệu trên địa bàn toàn tỉnh để điều chỉnh, đưa ra phương án di dời, khắc phục hoặc xóa bỏ theo quy hoạch quảng cáo đã được phê duyệt.
 
Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động quảng cáo trên các phương tiện truyền thông (trên báo chí, trên xuất bản phẩm, hệ thống mạng và quảng cáo tích hợp trên các sản phẩm, dịch vụ bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin…); phương tiện bảng quảng cáo tấm nhỏ (bảng gắn phía mặt tiền của ngôi nhà và áp hông tường nhà, quảng cáo trên các bức tường bao quanh các trụ sở cơ quan, đơn vị...), nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về quảng cáo, nhất là đối với những biển hiệu sai phạm khi sử dụng chữ nước ngoài không đúng quy định.
 
Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về hoạt động quảng cáo tới các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh, trọng tâm là Luật Quảng cáo; Nghị định về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo; Quyết định số 1955/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc “Quy hoạch hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan và quảng cáo ngoài trời tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2010 - 2015, định hướng đến năm 2020”.
 
Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức đối với việc chấp hành pháp luật về hoạt động quảng cáo. Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong giám sát việc thực hiện quy hoạch quảng cáo, các loại hình hoạt động quảng cáo đảm bảo theo quy định của pháp luật, từ đó khắc phục những hạn chế, bất cập, chấn chỉnh vi phạm hoạt động quảng cáo, bảo đảm nội dung quảng cáo phù hợp với quy định của pháp luật, văn hóa, thuần phong mỹ tục của dân tộc.

 

A.T
Nguồn: http://www.bacninh.gov.vn