Chuyên mục Chuyên mục

Tổ chức bộ máy Tổ chức bộ máy

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 1928

Đã truy cập : 42948444

Chào mừng đến với Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh!

Triển khai thực hiện Luật Du lịch năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thực hiện; Để từng bước chuyên nghiệp hóa, hình thành mạng lưới đội ngũ hướng dẫn viên du lịch tại điểm đúng tiêu chuẩn, góp phần nâng cao chất lượng điểm đến, tạo hình ảnh ấn tượng cho khách du lịch đến với Bắc Ninh. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch  Bắc Ninh tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch và cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch tại điểm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

Liên kết Website