Giới thiệu Giới thiệu

Chuyên mục Chuyên mục

Liên kết Website

Thống kê truy cập

Trực tuyến : 6596

Đã truy cập : 43676892

Sắc phong hay còn gọi là sắc chỉ, sắc chiếu, chiếu chỉ... là loại văn bản chính thống của nhà nước phong kiến, do các vị vua ban nhằm truyền lệnh, hay ban phong phẩm trật, chức tước cho các vị thần, thành hoàng làng, hoặc danh tướng, quan lại, những người có công với nước, với dân mà nhà nước thấy cần ghi danh, công nhận hay tôn vinh.