Danh sách BTV khóa XXI

14/10/2015 02:11 Số lượt xem: 1108

DANH SÁCH BAN THƯỜNG VỤ HUYỆN ỦY KHÓA XXI

 

1. Đ/c:  Nguyễn Thị Hà

Bí thư Huyện ủy  

Số điện thoại: 0222.3556.045

 

2. Đ/c:  Nguyễn Quang Tôn

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy

Số điện thoại: 0222.3556.036

 

3. Đ/c:  Đặng Đình Mạch

Phó Bí thư Huyện Ủy

Chủ tịch UBND huyện

Số điện thoại: 0222.3556.027

4. Đ/c: Lê Đình Hiếu

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Gia Bình

Số điện thoại: 0222.3556.275

 

5. Đ/c: Nguyễn Đăng Huy

Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Gia Bình

Số điện thoại: 0222.3556.032

 

6. Đ/c: Nguyễn Quang Ba

Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Gia Bình - Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện

Số điện thoại: 0222.3556.033

 

7. Đ/c: Hoàng Văn Chinh

 

Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy - Chủ tịch UBMTTQ huyện Gia Bình

Số điện thoại: 0222.3556.275

8. Đ/c: Nguyễn Bá Tài

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND huyện Gia Bình

Số điện thoại: 0222.3556.089

Email: nbtai.gb@bacninh.gov.vn

 

9. Đ/c:  Trịnh Đình Quỹ

Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Gia Bình

Số điện thoại: 0222.3556.025