Chi bộ văn hóa huyện Gia Bình làm theo lời Bác

01/06/2020 16:17 Số lượt xem: 109

Thời gian qua, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên chi bộ Văn hóa huyện Gia Bình. Từ đó, phát huy sức mạnh tập thể, hoàn thành nhiệm vụ trên các mặt công tác góp phần thúc đẩy sự nghiệp văn hóa của huyện phát triển.

Tuyến đường Trung tâm huyện được trang trí chào mừng kỷ niệm những ngày lễ lớn 

Chi bộ văn hóa huyện Gia Bình là chi bộ ghép 2 cơ quan Phòng văn hóa thông tin và Trung tâm văn hóa thể thao huyện với 14 đảng viên. Để việc học tập và làm theo Bác đạt hiệu quả, hàng năm, Chi ủy chi bộ tổ chức quán triệt các chuyên đề; chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung  chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh vào quy chế làm việc của chi bộ, quy chế hoạt động cơ quan;  cụ thể hóa thành chương trình hành động sát với nhiệm vụ của từng đơn vị, theo yêu cầu gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng Đảng, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, với việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, xây dựng hệ văn hóa và hệ giá trị chuẩn mực của con người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa, hội nhập quốc tế. Trên cơ sở đó, mỗi đơn vị lựa chọn một nhiệm vụ trọng tâm để tập trung thực hiện như: quản lý văn hóa; xây dựng đời sống văn hóa, nếp sống văn minh ở khu dân cư; đẩy mạnh sự nghiệp văn hóa thông tin, thể dục thể thao … tổ chức cho cán bộ, đảng viên đăng ký các nội dung làm theo. Từ đó đã làm chuyển biến nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên, hiệu quả công việc, chất lượng trong công tác được nâng cao.

Với chức năng tham mưu, quản lý nhà nước về văn hóa, 5 năm qua, phòng văn hóa thông tin (VH-TT) huyện đã làm tốt công tác tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, quản lý Nhà nước đối với lĩnh vực văn hóa thông qua việc ban hành 390 văn bản; tổ chức 28 hội nghị với cán bộ VH-TT cơ sở;  phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành 25 đợt kiểm tra các hoạt động văn hóa; nhắc nhở, ký cam kết 63 lượt dịch vụ; lập biên bản vi phạm hành chính trên địa bàn. Công tác cải cách hành chính được tăng cường, ngành văn hóa huyện đã áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, đã tiếp nhận 39 hồ sơ xin cấp phép kinh doanh karaoke và internet… đưa các hoạt động văn hóa đi vào nề nếp.

Trong thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”,  phòng VH-TT huyện đã tham mưu UBND huyện, phối hợp với các xã, thị trấn triển khai phong trào bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với tình hình địa phương. 5 năm qua, toàn huyện có 131.182 lượt gia đình công nhận Gia đình văn hóa (GĐVH), đạt 95%, tăng 16,4%; có 348 thôn được công nhận Làng văn hóa, tăng 42,6 %; 57 lượt xã đạt xã văn hóa tăng 147,8%; 516 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa tăng 39,2% so với năm 2015. Qua phong trào đã phát huy những truyền thống tốt đẹp của mỗi gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư, đoàn kết, hòa thuận cùng nhau phát triển kinh tế; tăng cường sự đoàn kết toàn dân; nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của người lao động.

Đối với, trung tâm văn hóa- thể thao huyện, thực hiện lời Bác dạy “công tác tuyên truyền phải thiết thực, cụ thể”, cán bộ, viên chức trung tâm bám sát vào nhiệm vụ chính trị địa phương đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền cổ động trực quan  theo hướng đổi mới, sáng tạo cả về nội dung và hình thức. 5 năm qua, trung tâm văn hóa thể thao huyện đã thiết kế 9.380 pano, áp phích, tranh cổ động, khẩu hiệu băng vượt đường; 20.850 lượt cờ các loại; tổ chức 25 lượt truyên truyền lưu động bằng ô tô, xe máy, xe đạp thể thao; lắp đặt sửa chữa 48 bộ đèn điện tử; 233 pano cố định ...tạo được không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân góp phần  tổ chức thành công nhiều hoạt động, sự kiện chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, các nhiệm vụ chính trị của huyện. Đặc biệt là các kỳ Đại hội Đảng bộ các cấp; bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Lễ kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Gia Bình. Bên cạnh đó, ngành văn hóa thông tin huyện đã phối hợp tổ chức được12  hội thi, hội diễn; xây dựng 30 chương trình nghệ thuật biểu diễn tham dự các hội thi, hội diễn  … đáp ứng tốt nhu cầu sinh hoạt văn hoá tinh thần của nhân dân.

Để nâng cao hiệu quả CVĐ “Rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, Hàng năm, trung tâm văn hóa- thể thao huyện cũng duy trì tập luyện, giảng dạy và phát triển các lớp năng khiếu nghiệp dư; tổ chức các giải thể thao cấp huyện. 5 năm qua, đã tham dự 30 giải thể thao cấp tỉnh. Kết quả, đạt 93 HCV, 73 HCB, 61 HCĐ; 10 giải nhất, 9 giải nhì, 16 giải ba, 38 giải KK. Đặc biệt, năm 2018,  phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác gắn với thực hiện nhiệm vụ tại Đại hội Thể thao tỉnh Bắc Ninh lần thứ VIII năm 2018 đã tác động tích cực trong toàn bộ hoạt động đơn vị, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong từng cá nhân, tập thể, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ UBND huyện giao. Kết quả, đoàn thể thao huyện Gia Bình xếp thứ nhất với 27 HCV, 20 HCB, 30 HCĐ. Qua đó, góp phần thúc đẩy sự nghiệp thể dục- thể thao của huyện phát triển.

Từ việc lãnh đạo, chỉ đạo đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một nội dung quan trọng của công tác xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh đã góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn chi bộ có đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; xây dựng hình ảnh người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa luôn tận tụy, khiêm tốn, lối sống giản dị, trung thực và gắn bó mật thiết với nhân dân. 5 năm qua, 100% đảng viên chi bộ văn hóa hoàn thành xuất sắc và hoàn thành tốt nhiệm vụ; chi bộ hoàn thành tốt và HTSX nhiệm vụ; 100% gia đình cán bộ, viên chức cơ quan đạt gia đình văn hóa. Năm 2018, ngành VH-TT huyện vinh dự được Bộ Văn hóa thông tin và Du lịch tặng cờ Đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của Bộ.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phúc - Bí thư chi bộ Văn hóa cho biết thêm:“ Để việc thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa mạnh mẽ, thời gian tới, chi bộ tiếp tục phát huy vai trò gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị đơn vị; chú trọng thực hiện làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực; tăng cường theo dõi, đôn đốc các cơ quan trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05; nhân rộng những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả góp phần thúc đấy sự nghiệp văn hóa - thể dục thể thao của địa phương phát triển theo hướng bền vững./.

Lê Loan