Gia Bình Hội diễn văn nghệ quần chúng kỷ niệm 20 năm tái lập huyện

08/08/2019 15:09 Số lượt xem: 400

Thực hiện kế hoạch số 03/KH-BCĐ, ngày 23/10/2018 của BCĐ kỷ niệm 20 năm tái lập huyện về việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm tái lập huyện Gia Bình 01/9/1999 - 01/9/2019. UBND huyện đã sớm xây dựng tổ chức Hội diễn văn nghệ quần chúng chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập huyện và chào mừng kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mồng 2/9.

Đơn vị xã Quỳnh Phú tích cực tập luyện các tiết mục cho Hội diễn Văn nghệ quần chúng

Hội diễn văn nghệ quần chúng huyện Gia Bình năm 2019 là hoạt động văn hóa văn nghệ có ý nghĩa thiết thực, chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập huyện và 74 năm cách mạng tháng 8 Quốc khánh mồng 2/9. Là dịp để nam, nữ diễn viên, nhạc công gặp gỡ giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong việc xây dựng và phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng. Nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang của Đảng, của dân tộc, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước trong mỗi cán bộ công chức, viên chức và người lao động. Từ đó nâng cao tinh thần đoàn kết và trách nhiệm của mình trong việc học tập và công tác thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Vào thời điểm này, các xã- thị trấn, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện khẩn trương tập luyện các tiết mục văn hóa, văn nghệ  với nội dung ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, ca ngợi những thành tựu trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước và xây dựng quê hương Gia Bình sau 20 năm tái lập; ca ngợi truyền thống đấu tranh anh dũng của dân tộc, ngợi ca vẻ đẹp của người lao động trong công cuộc đổi mới và hội nhập Quốc tế để tham gia Hội diễn. Thể loại và hình thức tham gia hội diễn gồm: ca, múa, nhạc, hát quan họ, chèo, ca trù, hát văn, cải lương, hát dân ca đồng bằng bắc bộ. các tiết mục được trình diễn bằng các hình thức: Đơn ca, song ca, tam ca, tốp ca, đồng ca, múa, độc tấu hoặc hòa tấu nhạc cụ dân tộc. Thời gian dự kiến tổ chức trong 3 ngày vào trung tuần tháng 8. Thông qua hội diễn tạo không khí vui tươi, phấn khởi, động viên các tầng lớp nhân dân thi đua tích cực công tác, lao động sản xuất, triển khai thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội chào mừng 20 năm tái lập huyện và góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho CNVCLĐ. Phát hiện và biểu dương hạt nhân có năng khiếu văn nghệ từ đó bồi dưỡng để làm nòng cốt trong phong trào văn hóa, văn nghệ ở cơ sở; đồng thời đáp ứng nhu cầu thưởng thức và sáng tạo nghệ thuật cacr các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.

Xuân Thủy