Kỳ họp thứ 10 HĐND huyện khóa XIX

10/09/2019 15:45 Số lượt xem: 227

Chiều ngày 9/9, HĐND huyện Gia Bình khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức kỳ họp thứ 10 (bất thường) nhằm kiện toàn các chức danh Chủ tịch UBND huyện, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng ban Pháp chế và thông qua các Nghị quyết về phát triển kinh tế, xã hội của huyện. Chủ tọa kỳ họp gồm các đồng chí; Nguyễn Kim Thoại, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Hoàng Văn Chinh, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó chủ tịch Thường trực HĐND huyện; Nguyễn Bá Tài, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện. 

Hội nghị tổ chức Bầu chức danh Chủ tịch UBND huyện Gia Bình

Tại kỳ họp các đại biểu đã biểu quyết thông qua Nghị quyết cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Gia Bình, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Lê Tuấn Hồng, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND huyện Gia Bình do thực hiện sự điều động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nhận nhiệm vụ công tác tại huyện Lương Tài; bầu chức danh Chủ tịch UBND huyện Gia Bình, nhiệm kỳ 2016 - 2021 với kết quả, 100% số phiếu tín nhiệm bầu bà Nguyễn Thị Hà, Phó Bí thư Huyện ủy giữ chức Chủ tịch UBND huyện Gia Bình, nhiệm kỳ 2016 - 2021; miễn nhiệm chức danh Phó chủ tịch HĐND huyện đối với ông Hoàng Văn Chinh, Ủy viên Ban Thường vụ huyện ủy, nguyên Phó chủ tịch HĐND huyện do nhận nhiệm vụ Trưởng Ban Dân vận huyện ủy - Chủ tịch MTTQ huyện; bầu bổ sung bà Nguyễn Thị Luân, Huyện ủy viên, nguyên Chủ tịch Hội LHPN huyện vào chức danh Phó Chủ tịch HĐND huyện; biểu quyết miễn nhiện Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện đối với bà Nguyễn Thị Luân và bầu bổ xung ông Hoàng Văn Sơn, Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội nông dân huyện giữ chức danh Trưởng ban Pháp chế HĐND huyện; bầu bổ xung ông Nguyễn Khắc Đạm, Huyện ủy viên, Trường phòng NN và PTNT huyện tham gia ủy viên UBND huyện nhiệm kỳ 2016 - 2021.

  Các đồng chí lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Hà được bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện                   

Các đồng chí lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Hà được bầu giữ chức Chủ tịch UBND huyện

Các đồng chí lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Luân được bầu giữ chức phó Chủ tịch HĐND huyện và các đồng chí được bầu làm Trưởng ban Pháp chế HĐND, Ủy viên UBND huyện

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Thị Hà, bày tỏ vinh dự được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tin tưởng điều động, giao trọng trách quan trọng và được HĐND huyện Gia Bình tín nhiệm, hứa sẽ nêu cao tinh thần gương mẫu, kế thừa những thành quả, kinh nghiệm của các thế hệ tiền nhiệm, phát huy năng lực chuyên môn, cùng với tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Cũng tại kỳ họp cac đại biểu HĐND huyện đã biểu quyết thông qua Nghị quyết điều chỉnh dự án đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018 - 2020; Nghị quyết thông qua danh sách các dự án có chủ trương đầu tư giai đoạn 2018 - 2020.

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Nguyễn Kim Thoại, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đánh giá cao những đóng góp của đồng chí Lê Tuấn Hồng, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, nguyên Chủ tịch UBND huyện đối với sự phát triển của huyện Gia Bình, mong muốn đồng chí tiếp tục pháp huy phẩm chất, năng lực của mình ở đơn vị mới, xứng đáng là người con của quê hương Gia Bình giàu truyền thống cánh mạng và văn hiến. Đồng chí Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND đề nghị đồng chí Nguyễn Thị Hà, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Gia Bình nhanh chóng nắm bắt tình hình, thực tiễn của huyện, cùng đoàn kết với tập thể lãnh đạo huyện thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI đã đề ra. Sau Hội nghị này, các đại biểu thực hiện tốt công tác tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp đến toàn bộ cử tri và nhân dân trên địa bàn nhằm thực hiện thành công các Nghị quyết kỳ họp đã đề ra.

Nguyễn Văn Khôi